Český Institut Metabolického syndromu

Současný pohled na léčbu dyslipidémií

Na letošním XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP konaném ve dnech 15. - 18. října v Brně byl jeden z paralelních odpoledních bloků věnován problematice metabolického syndromu (MS). MS je etablovaným konceptem současné medicíny a je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. Jeho prevalence zejména v souvislosti se sedavým způsobem života, vysokokalorickou stravou a zvyšováním výskytu obezity celosvětově roste. 

 

  Zpět