Český Institut Metabolického syndromu

Český Institut pro metabolický syndrom

Předsedkyně:

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC. 
vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN a LF UK, Plzeň
rosolova@fnplzen.cz
   

Členové v abecedním řazení:

Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická FN a LF UK, Hradec Králové
 
Doc. MUDr. Richard Češka, CSc. prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK, Praha, předseda České internistické společnosti ČLS JEP
MUDr. Zdeněk Hamouz MUDr. Zdeněk Hamouz
praktický lékař, Chomutov; Sdružení praktických lékařů ČR
Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.
vedoucí hepatolog II. interní kliniky FN a LF UK, Hradec Králové
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
přednostka Centra diabetologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
přednosta Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny, Brno
Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
přednosta II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno
MUDr. Petr Sucharda prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.
3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, vědecký sekretář České obezitologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr.  Štěpán Svačina, DrSc. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, člen českého výboru R3i
Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc.
III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc, členka českého výboru iniciativy R3i
 
MUDr. Michal Vrablík, PhD. Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu, člen českého výboru R3i

  Zpět