Český Institut Metabolického syndromu

Doporučení

Kalkulátor rizika 

tabulka SCORE, podle které se vypočítává kardiovaskulární riziko pro českou populaci 

 

Společné doporučení českých odborných společností 

Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost, Česká společnost pro aterosklerózu, Česká společnost pro hypertenzi, Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, Česká obezitologická společnost ČLS JEP a Česká angiologická společnost ČLS JEP.  

 

Metabolický syndrom - diagnostika a léčba 

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 

 

Kalkulátor aterogenního rizika AIP 

Kalkulátor aterogenního rizika AIP 

 

  Zpět