Český Institut Metabolického syndromu

Přínos nové fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem k léčbě dyslipidemií a ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Celý článek si můžete přečíst ZDE

 

 

  Zpět

Novinky

13. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Proběhne 21. března 2019 v Plzni, a to ve spolupráci s Českou iniciativou R3i a Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a LF UK v Plzni. Tématem bude OBEZITA A KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO. 

Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce 

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?  

Zveme vás na 12. celostátní seminář ČIMS 2018! 

Tentokrát na téma Metabolický syndrom a jeho široké souvislosti.