Český Institut Metabolického syndromu

Přínos nové fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem k léčbě dyslipidemií a ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika

Celý článek si můžete přečíst ZDE

 

 

  Zpět

Novinky

14. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Z důvodů epidemiologických opatření na území ČR je seminář zrušen – na webu budete včas informováni o náhradním termínu konání. Děkujeme za pochopení. 

Rekurence žilního tromboembolismu v kontextu metabolického syndromu 

Nově publikovaná práce ukazuje, že rekurence žilního tromboembolismu (TEN) se zvyšuje s rostoucím počtem složek metabolického syndromu (MS) jako je hyperlipidemie, obezita, hypertenze a diabetes. 

Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce 

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?