Český Institut Metabolického syndromu

14. celostátní seminář ČIMS – sledujte záznam semináře

Letošní téma bylo vysoce aktuální – Kardiometabolické riziko a srdeční selhání. Přední čeští odborníci se věnovali současnému pohledu na diagnostiku a léčbu srdečního selhání a rizikům tohoto onemocnění a nechyběl ani pohled diabetologa na roli inhibitorů SGLT-2 v léčbě srdečního selhání. Záznam semináře můžete sledovat na YouTube ZDE

 

  Zpět

Novinky

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhne 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň. 

15. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. proběhne virtuálně 18. března 2021 

Odpolední odborné sympozium probíhá ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou komorou (ČLK). Jste srdečně zváni!  

14. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Seminář se letos konal v novém termínu - 25. června 2020 od 16:00 v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, ale proběhl paralelně také online!