O institutu

Institut pro metabolický syndrom v ČR

Na základě mezinárodních zkušeností firmy Fournier Pharma podnítili zástupci Laboratoires Fournier v ČR vznik národního tj. Českého Institutu pro metabolický syndrom, jehož vedením jsem byla pověřena.

Členy institutu jsou čeští experti v kardiologii, hypertenziologii, diabetologii, obezitologii, lipidologii a také jeden zástupce praktických lékařů. Cíle našeho Institutu budou navazovat na aktivity mezinárodního Institutu, přičemž se chceme zaměřit především na praktické lékaře. Praktičtí lékaři se totiž při své každodenní praxi setkávají nejčastěji s pacienty s metabolickým syndromem, který se vyskytuje u 25 % žen a 32 % mužů, jak vyplývá z české epidemiologické studie provedené u populace ve věku 25-64 let (koordinátor R. Cífková, IKEM Praha). Ve vyšších věkových skupinách by byla prevalence ještě vyšší.

Druhou skupinu, na kterou se chceme zaměřit, představují jedinci postižení metabolickým syndromem event. další osoby z populace, mezi nimiž chceme písemně i ústně rozšiřovat informace o rizicích metabolického syndromu a o zdravém životním stylu.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, předsedkyně Českého institutu pro metabolický syndrom, o.p.s.

Partneři