Pro pacienty

Jedním ze základních cílů Institutu metabolického syndromu je rozšiřování znalostí o metabolickém syndromu ve zdravotnické a státní sféře i u široké veřejnosti. Z tohoto důvodu vznikají i edukační materiály pro pacientskou veřejnost, které jsou pacientům distribuovány prostřednictvím ordinací praktických lékařů a specialistů z oblasti interní medicíny, diabetologie a kardiologie. Další velmi vhodnou možností šíření těchto informací je prostřednictvím internetu a tedy i těchto webových stránek, kde je možné získat elektronické verze materiálů a ty si případně vytisknout.

Další oblastí činnosti Institutu metabolického syndromu je edukace učitelů základních škol. Jde o navázání aktivit Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s. na grant z Evropské unie k edukaci učitelů základních škol, který probíhal v kraji Hradec Králové: „Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti aktivní podpory zdraví“ v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a ESF (číslo smlouvy: GD 3838/2012 CZ.1.07/1.3.43/02.0006). Datum zahájení realizace tohoto grantu bylo 1. 4. 2013, datum ukončení realizace bylo 30. 9. 2014.

Partneři