Co je to (kardio)metabolický syndrom?

Metabolický syndrom, a ještě výstižněji kardiometabolický syndrom (KMS), je soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vznikají velmi pravděpodobně na podkladě inzulínové rezistence.

Aktuality

Připravujeme pro vás 17. seminář ČIMS

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 16. března 2023.


Rekurence žilního tromboembolismu v kontextu metabolického syndromu

Nově publikovaná práce ukazuje, že rekurence žilního tromboembolismu (TEN) se zvyšuje s rostoucím počtem složek metabolického syndromu (MS) jako je hyperlipidemie, obezita, hypertenze a diabetes.


Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?


Semináře

Připravujeme pro vás 17. seminář ČIMS

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 16. března 2023.

Číst více

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s.

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhla 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň.

Číst více

15. celostátní seminář ČIMS proběhl 18. března 2021 – videopozvánka

15, virtuální, seminář ČIMS byl zaměřen na možnosti telemedicíny a pozvání přijali přední odborníci na léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Sledujte VIDEO-pozvánku prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc., předsedkyně ČIMS

Číst více

14. celostátní seminář ČIMS – sledujte záznam semináře

Téma 14. semináře bylo vysoce aktuální – Kardiometabolické riziko a srdeční selhání. Přední čeští odborníci se věnovali současnému pohledu na diagnostiku a léčbu srdečního selhání a rizikům tohoto onemocnění a nechyběl ani pohled diabetologa na roli inhibitorů SGLT-2 v léčbě srdečního selhání.

Číst více

Partneři