Co je to metabolický syndrom?

Metabolický syndrom (MS) je souhrn hemodynamických (zvýšený krevní tlak) a metabolických poruch (viscerální nadváha nebo obezita, aterogenní dyslipidemie a porucha metabolismu glukózy- viz dále), které se často vyskytují společně…

Aktuality

Připravujeme pro vás 18. seminář ČIMS

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 21. března 2024.


Nová pacientská organizace ČAKO

V České republice žijí více než tři miliony pacientů s nějakou formou onemocnění srdce a cév a jejich počet neustále roste. Podle kardiologů je proto nutné nastavit léčbu…


Současný pohled na léčbu dyslipidémií

Na letošním XXI. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP konaném ve dnech 15. – 18. října v Brně byl jeden z paralelních odpoledních bloků věnován problematice metabolického syndromu (MS). MS je etablovaným konceptem současné medicíny a je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů…


Semináře

Připravujeme pro vás 18. seminář ČIMS

Sejdeme se v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 21. března 2024.

Číst více

17. celostátní seminář ČIMS

V roce 2023 proběhl už 17. seminář ČIMS. Sešli jsme se tradičně v hotelu Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň, a to 16. března 2023.

Číst více

16. celostátní seminář ČIMS, o.p.s.

Akce České společnosti pro aterosklerózu pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a UK, LF v Plzni a ve spolupráci s Českou lékařskou komorou proběhla 17. března 2022 v Hotel Vienna House Easy Pilsen, U Prazdroje 6, Plzeň.

Číst více

15. celostátní seminář ČIMS proběhl 18. března 2021 – videopozvánka

15, virtuální, seminář ČIMS byl zaměřen na možnosti telemedicíny a pozvání přijali přední odborníci na léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Sledujte VIDEO-pozvánku prof. MUDr. Hany Rosolové, DrSc., předsedkyně ČIMS

Číst více

14. celostátní seminář ČIMS – sledujte záznam semináře

Téma 14. semináře bylo vysoce aktuální – Kardiometabolické riziko a srdeční selhání. Přední čeští odborníci se věnovali současnému pohledu na diagnostiku a léčbu srdečního selhání a rizikům tohoto onemocnění a nechyběl ani pohled diabetologa na roli inhibitorů SGLT-2 v léčbě srdečního selhání.

Číst více

Partneři