Členové ČIMS

Předsedkyně:

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC.

vedoucí Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky FN a LF UK, Plzeň

rosolova@fnplzen.cz

Členové v abecedním řazení:

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.

přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN a LF UK, Hradec Králové

prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK, Praha, předseda České internistické společnosti ČLS JEP

MUDr. Zdeněk Hamouz

praktický lékař, Chomutov; Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Barbora Nussbaumerová

II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Centrum diabetologie IKEM, Praha

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

přednosta Oddělení klinické biochemie, FN u sv. Anny, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

přednosta II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny, Brno

MUDr. Petr Sucharda, CSc.

3. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, vědecký sekretář České obezitologické společnosti ČLS JEP

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

člen českého výboru R3i

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, předseda České společnosti pro aterosklerózu, člen českého výboru R3i

Partneři