Kalkulátor rizika

10leté riziko fatálního kardiovaskulárního onemocnění v ČR podle pohlaví, věku, systolického TK, poměru celkového a HDL-cholesterolu a kuřáckých návyků

Informace k výpočtu rizika najdete na: http://www.athero.cz

Partneři