Publikace 2011

Zdeněk Hamouz

 • Péče o diabetika v primární péči :Příloha Zdravotnických novin Praktický lékař  01/2011 s 16-20.
 • Nový diabetik v ordinaci praktického lékaře Bulletin SPL s. 7-12. č.05/2011
 • Hypertriglyceridemie: prognostický význam a terapeutické možnosti Medicina po promoci s. 37-39 č.5 2011
 • Diabetologie pro praktické lékaře. Karen I., Svačina  a spol. /Axonite 2011/  kapitoly :Epidemiologie diabetu s. 10-13., Příznaky diabetu s.28, Makrovaskulární komplikace diabetu s.30-45, Cíle léčby diabetu s.118-122.  Axonite ,Edice Ascelpius Praha 2011
 • Algoritmus péče a možnost ovlivnění rizikových faktorů diabetu 2 typu v ordinaci PL: DMEV 14 . 2011.č.4 s.201-210

Hana Rosolová

 • Rosolová H: Kardiometabolické riziko je hrozba jednadvacátého století (Editorial). Diabetology News 2011;2:3-4.
 • Rosolová H: Komplexní péče o nemocného s diabetem 2. Typu (1. Část). Diabetology News 2011;2:8-11. (2. Část) Diabetology News 2011;2:4-7.
 • Rosolová H: Komentář ke studii: Vliv léčby fenofibrátem a statiny na výskyt metabolického syndromu u pacientů se smíšenou dyslipidémií (Bays HE et al., Diabetes Care 2010;33:2113-6). Farmakoterapie 2011;7:42-43.
 • Nussbaumerová B, Rosolová H: Individualizovaná léčba arteriální hypertenze. Kardiologická revue 2011;13:92-95.
 • Rosolová H: Kouření tabáku a individualizovaný přístup v prevenci a léčbě. Kardiologická revue 2011;13:96-98.
 • Rosolová H: Prediktivní, preventivní a personalizovaná medicína (Editorial). Kardiologická revue 2011;13:75-76.
 • Nussbaumerová B, Rosolová H, Ferda J, Šifalda P, Šípová I, Šefrna F: Kotníko-pažní index u nemocných s diabetes mellitus 2. Typu. Vnitřní lékařství 2011;57:299-305.
 • Rosolová H: Perioperační léčba hypertenze a kardiovaskulární riziko ve Widimský J a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy IX. Triton 2011:33-38.
 • Rosolová H: Pohybová aktivita a diabetes mellitus 2. Typu ve Milan Kvapil: Diabetologie 2011. Triton 2011:155-159.
 • Rosolová H: Metabolický syndrom a jeho význam v primární prevenci nemocí s častým výskytem v populaci. Cor Vasa 2011;53:249-252.
 • Rosolová H, Nussbaumerová B: Cardio-metabolic risk prediction should be superior to cardiovascular risk assessment in primary prevention of cardiovascular diseases. EPMA J 2011;2:15-26.
 • Rosolová H: Moderní kombinovaná terapie hypertenze, fixní kombinace perindoprilu a indapamidu. Remedia 2011;2:205-208.

Partneři