Publikace 2012

Zdeněk Hamouz

  • Metabolický syndrom, kardiovaskulární riziko a možnosti jeho ovlivnění: Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2/2012 s. 42-48.

Hana Rosolová

  • Rosolová H: Léčba vysokého normálního krevního tlaku v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí. In Widimský J a kol: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Triton Praha 2012:47-60.
  • Rosolová H: Arteriální hypertenze, Metabolický syndrom, Prehypertenze a vysoký normální krevní tlak In Perušičová J a kol.: Prediabetes, prehypertenze, dyslipidémie a metabolický syndrom. Maxdorf Jesenius Praha 2012: 52-61, 69-88, 211-221.
  • Rosolová H: Kardiometabolický syndrom. Maxdorf Jesenius Praha 2012; s. 101
  • Rosolová H: Predikce kardiometabolického rizika by měla nahradit predikci kardiovaskulárního rizika v primární prevenci nemocí. CEVA [online] 28. 2. 2012, poslední aktualizace 28. 2. 2012 [cit. aktuální datum]. Dostupný z WWW: http://www.ceva-edu.cz/mod/forum/discuss.php?d=599. ISSN 1803-8999.
  • Filipovský J, Widimský J, …. Rosolová H. et al: Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi.Vnitř. Lék. 2012;58:785-801.
  • Rosolová H: Kombinační terapie hypertenze, fixní kombinace perondoprilu a indapamidu. Acta Medicinae 2012;6:19-20.

Partneři