Publikace 2013

Vladimír Bláha

Bláha, V., Freiberger, T., Vrablík, M. Vyhledávání pacientů s dědičnou formou závažné dyslipidémie – využití databáze MEDPED v ČR: kasuistika. Practicus 2013; 9-10 (12): 45-47. ISSN 1213-8711. Podporováno projektem IGA MZ ČR NT/12287-5.

Bláha, V. Perspektivy dalšího snižování cholesterolu pomocí blokády PCSK9. Klin Farmakol Farm 2013; 27(3-4): 114-118. Podporováno projekty IGA MZ ČR NT/12287–5 a PRVOUK P 37/12 LF UK Hradec Králové.

Bláha, V., Freiberger, T., Vrablík, M. Vyhledávání pacientů s dědičnou formou závažné dyslipidémie. Medicína po promoci 2014;15(1):1-3. ISSN 1212-9445. Podporováno projektem IGA MZd ČR č. NT14186, PRVOUK 37/12.

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z. Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Vnitřní lékařství 2013;59(2):120-126. ISSN 0042-773X. ISSN 1211-9326.

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z. Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2013;16(1):26-31. ISSN 1211-9326.

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z. Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2013;2(4):26-31. ISSN 1805-4129.

Richard Češka

Frantálová Dana. Musíme léčit stovky nemocných statiny, aby se vyvinul jeden případ diabetu mellitu. Acta Medicinae, 2. ročník, 7/2013 Vnitřní lékařství, s. 6 – 8, ISSN 1805-398X – rozhovor s prof. Češkou

Češka, Richard. Nežádoucí účinky statinů – Jejich závažnost však nedosahuje významu pozitivních účinků. Kapitoly z kardiologie 2/2013

Novinky v diabetologii. LDL-C jako cíl léčby u diabetiků. Role ezetimibu.

Ezetimib u diabetické dyslipidémie. www.e-interna.cz dne 12.11. 2013

http://www.e-interna.cz/komentare/ldl-cholesterol-jako-cil-lecby-u-diabetiku–role-ezetimibu

Češka, Richard. Nová americká doporučení pro kardiovaskulární prevenci. E-interna.www.e-interna.cz dne 26.11. 2013

http://www.e-interna.cz/komentare/komentar–nova-americka-doporuceni-pro-kardiovaskularni-prevenci

Naveed A. Sattar, Henry Ginsberg, Kausik Ray, M. John Chapman, Marcello Arca, Maurizio Averna, D. John Betteridge, Deepak Bhatnagar, Elena Bilianou, Rafael Carmena, Richard Ceska, Alberto Corsini, Raimund Erbel, Paul D. Flynn, Xavier Garcia-Moll, Janusz Gumprecht, Shun Ishibashi, Selim Jambart, John J.P. Kastelein, Vincent Maher, Pedro Marques da Silva, Luis Masana, Masato Odawara, Terje R. Pedersen, Carlo Maria Rotella, Ibrahim Salti, Tamio Teramoto, Lale Tokgozoglu, Peter P. Toth, Paul Valensi, Bruno Verge`s. The use of statins in people at risk of developing diabetes mellitus: Evidence and guidance for clinical practice, Atherosclerosis Supplements (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosissup.2014.04.001

Zdeněk Hamouz

Současná léčba hypertenze u diabetiků. Komentář. Medicína po promoci 2013;14(2):12-13.

Léčba hypertenze v primární péči. Acta medicinae 2013;6:68-70.

Prediabetes. Postgraduální medicina 2013;15(9):952-958.

Režimová opatření u metabolického syndromu. Bulletin SPL 2013;4.

V roce 2013 – 2014 byl oponentem těchto doporučených postupů pro všeobecné praktické lékaře: Arteriální hypertenze 2004/2013, Metabolický syndrom 2006/2009/2014, Dyslipidemie 2012, Geriatrie – Předoperační vyšetření 2013.

Od roku 2013 odborným garantem projektu Monitor zdraví a odborným garantem v oblasti diabetologie SVL ČLS JEP pro České kraje. Od roku 2014 členem redakční rady časopisu Remedia.

Terezie Pelikánová

Monografie

Kahleová H., Pelikánová T., Havlová V., Milatová R.: Vegetariánská strava v léčbě diabetu. Maxdorf, Praha 2013, s. 326 (ISBN 978-807345-344-2)

Články s IF

Hubáček JA, Neškudla T, Klementová M, Adámková V, Pelikánová T. Tagging rs10811661 variant at CDKN2A/2B locus is not associated with type 2 diabetes mellitus in Czech population.Folia Biol (Praha). 2013;59(4):168-71. PMID:24093775

H. Kahleová, M. Matoulek, M. Bratová, H. Malínská, L. Kazdová, M. Hill, T. Pelikánová. ‚Vegetarian diet-induced increase in linoleic acid in serum phospholipids is associated with improved insulin sensitivity in subjects with type 2 diabetes.  Nutr Diabetes. 2013 Jun 17;3:e75. doi: 10.1038/nutd.2013.12.PMID:23775014 [PubMed]

http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nutd.2013.12

Kahleova H, Hrachovinova T, Hill M, Pelikanova T. Vegetarian diet in type 2 diabetes – improvement in quality of life, mood and eating behaviour. Diabet Med. 2013 Jan;30(1):127-9. doi: 10.1111/dme.12032. PMID:23050853 [PubMed – indexed for MEDLINE]

Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, Siami FS, Dangas G, Mack M, Yang M, Cohen DJ, Rosenberg Y, Solomon SD, Desai AS, Gersh BJ, Magnuson EA, Lansky A, Boineau R, Weinberger J, Ramanathan K, Sousa JE, Rankin J, Bhargava B, Buse J, Hueb W, Smith CR, Muratov V, Bansilal S, King S 3rd, Bertrand M, Fuster V; FREEDOM Trial Investigators (..Pelikanova T..). Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl J Med. 2012 Dec 20;367(25):2375-84. doi: 10.1056/NEJMoa1211585. Epub 2012 Nov 4. PMID:23121323[PubMed – indexed for MEDLINE]

Články bez IF

Hana Kahleová, Lenka Bělinová, Hana Malínská, Olena Oliyarnyk, Jaroslava Trnovská, Vojtěch Škop, Ludmila Kazdová, Monika Dezortová, Milan Hájek, Andrea Tura, Martin Hill a Terezie Pelikánová. Jsou snídaně a oběd pro diabetiky 2. typu výhodnější než šest jídel denně?,  www. EUNI DiaSpecial

Svačina S, Jurašková B, Karen I, Šmahelová A, Olšovský J, Červený R, Holmerová I, Pelikánová T. Doporučení pro péči o starší nemocné s diabetem v ČR. Vnitr Lek. 2013 Dec;59(12):1088-95

Přednášky s abstraktem

H. Kahleova, L. Belinova, A. Tura, M. Hajek, M. Dezortova, M. Hill, T.Pelikanova. The effect of frequency of meals on beta cell function in subjects with type 2 diabetes. 49th EASD Annual Meeting, Barcelona Spain, 23-27 September 2013, Abtr. In.: Diabetologia 2013, Vol.56, Suppl.1, p.S103

Kahleova H., Belinova L., Tura A., Hajek M., Dezortova M., Hill M., Pelikanova T. The effect of frequency of meals on ß-cell function in subjects with type 2 diabetes. ADA 73th Scientific Sessions, Chicago 2013.Abstr.In.: Diabetes 2013, 62 (Suppl.1), p. A42 (163-OR)

http://thechart.blogs.cnn.com/2013/06/25/fewer-larger-meals-key-to-weight-loss/

http://www.nbcnews.com/health/two-meals-day-may-be-better-weight-loss-grazing-6C10423982

Veleba J., Kopecký J. jr., Janovská P., Bardová K., Kopecký J., Bryhn M., Pelikánová T. Účinky kombinovaného podávání N-3 polynenasycených mastných kyselin a pioglitazonu v léčbě diabetu 2.typu. XLIX. Diabetologické dny, Luhačovice, 18.-20.4.2013. DMEV 2013, vol.16, supl. 1, s. 26,

Bělinová L., Kahleová H., Malínská H., Topolčan O., Vrzalová J., Oliyarnyk O., Kazdová L., Hill M., Pelikánová T. Postprandiální oxidační stres a gastrointestinální hormony: je mezi nimi souvislost? XLIX. Diabetologické dny, Luhačovice, 18.-20.4.2013. DMEV 2013, vol.16, supl. 1, s.26.

Klementová M., Wohl P., Švehlíková E., Kratochvílová S., Kopecký J., Halbhuber Z., Blatný R., Pelikánová T. Vliv telmisartanu a hyperinzulinémie na expresi genů u pacientů s poruchou glukózové tolerance. XLIX. Diabetologické dny, Luhačovice, 18.-20.4.2013. DMEV 2013, vol.16, supl. 1, s.40.

Kratochvílová S., Škoch A., Wohl P., Švehlíková E., Dezortová M., Hájek M., Hill M., Pelikánová T. Vliv telmisartanu na intramyocelulární obsah lipidů u osob s porušenou glukózovou toleranci. XLIX. Diabetologické dny, Luhačovice, 18.-20.4.2013. DMEV 2013, vol.16, supl. 1, s.57.

Pelikánová T.: Novinky v diabetologii. XIV. Sympozium Diabetes mellitus – oční komplikace, Olomouc. 12.10.2013,. Abstr. In. Book of Abstracts 2013, s. 5. Pořadatel FN Olomouc (IKEM00023001).

Pelikánová T.: Nová antidiabetika súčinkem na tělesnou hmotnost. Obezitologie a Bariatrie 2013, Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum. 17.-19.10.2013. Abstr. In. www.gsymposion.cz . Pořadatel Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Kahleova H., Belinova L., Malinska H., Oliyarnyk O., Trnovská J., Skop V., Kazdova L., Dezotrova M., Hajek M., Tura A., Hill M., Pelikanova T.Breakfast and lunch are better than six meals a day for patients with type 2 diabetes. 6th Annual Meeting Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group, 31 October-2 November 2013, Prague. Abstr.In.: Book of Abstracts 2013, p. 30.

Veleba J., Kopecký J., Janovska P., Bardova K., Kopecky J., Bryhn M., Pelikanova T. Effects of combined administration of N-3 polyunsaturated fatty acids and pioglitazone on cardiovascular and metabolic markers in type 2 diabetes. 6th Annual Meeting Diabetes and Cardiovascular Disease EASD Study Group, 31 October- 2November 2013, Prague. Abstr. In.: Book of Abstracts 2013, p. 54

Pelikánová T.: Nová antidiabetika s účinkem na tělesnou hmotnost. Obezitologie & Bariatrie 2013, Hradec Králové, hotel Nové Adalbertinum, 17.-19.10.2013. Abstr.In.Book of Abstracts 2013, str.8. www.gsymposion.cz

Hana Rosolová

Rosolová H: Paradox obesity. In Widimský J a kol: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XI. Triton Praha 2013:19-28.

Rosolová H: Kouření a diabetes mellitus in Králíková E a kol: Závislost na tabáku, epidemiologie, prevence a léčba. ADAMIRA 2013:194-199.

Nussbaumerová B, Rosolová H: Current opinion on aspirin in primary prevention of atherosclerotic vascular diseases. Is there any difference between diabetic and non-diabetic patients? Cor Vasa 2013;55:229-234.

Rosolová H:Moderní kombinovaná terapie arteriální hypertenze. Farmakoterapie 2013;4:383-386.

Rosolová H_: Co je nového v léčbě arteriální hypertenze u nemocných s diabetem? Diabetology NEWS 2013;4:4-8.

Rosolová H: Jak zlepšit dodržování léčby u pacienta v primární prevenci kardiovaskulárních nemocí? Medicína po promoci 2013;14:67-71.

Rosolová H: Kombinovaná terapie arteriální hypertenze.Vnitřní lékařství 2013;59:366-369.

Rosolová H: Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře 2013;5:14-18

Rosolová H, Filipovský J, Maeyr O jr., Nussbaumerová B, Baxa J, Ferda J, Podlipný J: Preventivní kardiologie v kostce. Axonite Praha 2013:s 248

Rosolová H: Diabetes mellitus a arteriální hypetenze – ovlivnění reziduálního vaskulárního rizika. In Widimský J a kol: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy XII. Triton Praha 2014: 37-46.

Karen I, Souček M, Rosolová H, Sucharda P, Svačina Š, Vrablík M, Moravčíková D: Metabolický syndrom/novelizace 2014. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství, Praha 2014.

Rosolová H: Vztah BMI a mortality.  In Kvapil M:  Diabetlogoie 2014. Triton Praha 2014

Rosolová H, Pelikánová T, Moťovská Z: ESC Guidelines on diabetes, prediabetes, and cardiovascular diseases developer in collaboration with EASD. Summary of the dokument prepared by the Czech Society of Cardiology. Co ret Vasa 56;(2014) e189-e204, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000174.

Rosolová H, Dobiášová M, Soška V, Bláha V, Češka R, Nussbaumerová B, Pelikánová T, Souček M: Combined therapy of mixed dyslipidemia in patiens with high cardiovascular risk and ganges of the lipid target values and atherogenic index of plasma. Cor et Vasa 56 (2014) e132-e138,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000125.

Nussbaumerová B, Rosolová H, Mayer O Jr, Filipovský J, Cífková R, Bruthans J: Residual cardiovascular risk in patiens with stable coronary heart dinase over the last 16 years (Czech part of the EUROASPIRE I-IV surveys). Cor et Vasa 56 (2014) e98-e104,  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000198.

Rosolová H: Czech preventive kardiology over the past 25 years. Cor et Vasa 56 (2014) e87-e90, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010865014000253.

Vladimír Soška

Soska V, Frantisova M, Dobsak P, Dusek L, Jarkovsky J, Novakova M, Shirai K, Fajkusova L, Freiberger T. Cardio-ankle vascular index in subjects with dyslipidaemia and other cardiovascular risk factors. J Atheroscler Thromb 2013;20:443-51.

Soška V, Vaverková H, Vrablík M, Bláha V, Cífková R, Freiberger T, Kraml P, Piťha J, Rosolová H, Štulc T, Urbanová Z. Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Vnitř Lék 2013;59(2):120-6.

Soška V. Lékové interakce statinů. Hypertenze & Kardiovaskulární prevence, 2013;2:32-36.

Soška V. Fibráty – aktuální možnosti léčby v první linii. První linie 2013;3(č.2):37-40.

Shen L, Shah BR, Reyes EM, Thomas L, Wojdyla D, Diem P, Leiter LA, Charbonnel B, Mareev V, Horton ES, Haffner SM, Soska V, Holman R, Bethel MA, Schaper F, Sun JL, McMurray JJ, Califf RM, Krum H. Role of diuretics, β blockers, and statins in increasing the risk of diabetes in patients with impaired glucose tolerance: reanalysis of data from the NAVIGATOR study. Brit Med J 2013 (Dec 9);347:f6745.

Rosolova H, Dobiasova M, Soska V, Blaha V, Ceska R, Nussbaumerova B, Pelikanova T, Soucek M. Combined therapy of mixed dyslipidemia in patients with high cardiovascular risk and changes in the lipid target values and atherogenic index of plasma. Cor et Vasa 2014;56:e133–e139.

Petr Sucharda

Spoluautor: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Metabolický syndrom. Novelizace 2014.

Helena Vaverková

Karasek, D., Vaverkova, H., Halenka, M., Jackuliakova, D., Frysak, Z., Orsag, J., Novotny, D.: Prehypertension in dyslipidemic individuals; relationship to metabolit parameters and intima-media thickness. Biomed Pap 157, 2013,1:41-49. IF 0.702

Vaverkova, H., Karasek, D., Novotny, D., Kovarova, D., Halenka, M., Slavik, L., Frohlich, J.: Positive association of adiponectin with soluble thrombomodulin, von Willebrand factor and soluble VCAM-1 in dyslipidemic subjects. Clin Biochem 46, 2013,9:766-771. IF 2.45

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piťha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z.: Stanovisko výboru ČSAT k doporučení ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Vnitř Lék 59, 2013,2:120-126.

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piťha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z.: Stanovisko výboru ČSAT k doporučení ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. DMEV 16, 2013,1:24-29.

Soška, V., Vaverková, H., Vrablík, M., Bláha, V., Cífková, R., Freiberger, T., Kraml, P., Piťha, J., Rosolová, H., Štulc, T., Urbanová, Z.: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2, 2013,4:26-31.

Novotný, D., Karásek, D., Vaverková, H., Malina, P.: HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení. Klin Biochem Metab 21(42), 2013,3:122-128.

Karásek, D., Vaverková, H., Novotný, D.: Eruptivní xantomatóza jako první manifestace diabetes mellitus. Interní Med 15, 2013,10:314-316.

Novotný, D., Karásek, D., Vaverková, H., Malina, P.: HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení. Klin Biochem Metab 21(42), 2013,3:122-128.

Vaverková, H.: Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Interní medicína pro praxi 14,2013,11-12:340-344.

Novotny D, Vaverkova H, Karasek D, Lukes J, Slavik L, Malina P, Orsag J. Evaluation of total adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in individuals with metabolic syndrome. Physiol Res. 2014;63:219-228. IF 1.531

Smržová A, Horák P, Skácelová M, Žurek M, Fryšáková L, Vaverková H. Cardiovascular events in patients with systemic lupus erythematosus. Cor et vasa 2014;56:182-189.

Cífková R, Vaverková H, Filipovský J, Aschermann M. Souhrn Evropských doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi (verze 2012). Cor et Vasa 2014;56:208-227.

Novotný D, Karásek D, Vaverková H, Slavík L. The influence of apolipoprotein A5 T-1131C and apolipoprotein E common genetic variants on the levels of hemostatic markers in dyslipidemic patients. Clinica Chimica Acta 2014;436:11-17. IF 2.669

Novotny D, Vaverkova H, Karasek D, Malina P. Genetic variants of apolipoprotein A5 T-1131C and apolipoprotein E common polymorphisms and thein relationship to features of metabolic syndrome in adult dyslipidemic patients.Clin Biochem. 2014 Apr 4. pii: S0009-9120(14)00157-X. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.03.015. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24709297. IF 2.45

Michal Vrablík

Léčba pacienta s metabolickým syndromem. Acta medicinae 2013;7: 36-40.

Spoluautor: Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2013;8-13.

Současné postavení fibrátů v léčbě dyslipidemie u nemocných s kardiometabolickým syndromem. Klinická farmakologie a farmacie 2013;27(3): 98-100.

Spoluautor: Low prevalence of Type 2 diabetes mellitus among patients with high HDL-C. Journal of Clinical lipidology 2013;7(3):194-198.

Oponent: Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Diabetes mellitus. Novelizace 2013.

Spoluautor: Praktická léčba diabetu. Praha, Mladá fronta 2013.

Partneři