Starší publikace

Rok 2010

 1. Rosolová H: Reziduální vaskulární riziko a celosvětová aktivita R3i (Residual Risk Reduction Initiative). Kardiol Rev 2010;12:11-14.
 2. Rosolová H, Nussbaumerová B: Léčba dyslipidémie u arteriální hypertenze ve Widimský J a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy VIII. Triton 2010:19-25.
 3. Nussbaumerova B, Rosolová H: Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Lékařské listy 2010;5:22-24.
 4. Rosolová H: Snížení reziduálního vaskulárního rizika bude hlavní cíl preventivní kardiologie ve 21. století. Cor Vasa 2010;52:209-211.
 5. Rosolová H: Fixní kombinace niacin/laropiprant – renesance ve skupině hyopolipidemik. Remedia 2010;2:155-156.
 6. Rosolová H: Komentář ke studii VYMET. Farmakoterapie 2010;1:104-106.
 7. Karen I, Souček M, Bláha V, Pelikánová T, Rosolová H, Soška V, Sucharda P. Metabolický syndrom – diagnostika a léčba. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2010. Praha: Společnost všeobecného lékařství 2010.
 8. Sucharda P. Metabolický syndrom, jeho diagnostika a možnosti léčby. Medicína pro praxi 2010;7:111-114.
 9. Sucharda P. Metabolický syndrom, jeho význam a používání. Medicína po promoci 2010;11(Suppl. 1):3-7. (vydáno také jako separátní tisk – podpořil Servier)
 10. Sucharda P. Co spojuje obezitu a aterosklerózu? Vnitř Lék 2010;56:289-291.
 11. Sucharda P. Obezita jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Medicína po promoci 2010;11:83-87.
 12. Bláha, V., Víšek, J., Mistrík, E. Poruchy metabolismu lipidů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a možnosti terapeutického ovlivnění hypolipidemiky. Medicína po promoci, 2010;11(1):84-89. ISSN 1212-9445.
 13. Bláha, V. Kombinovaná hypolipidemická léčba u diabetiků 2.typu. Medicína po promoci, 2010;11(3):101-103. ISSN 1212-9445.
 14. Bláha, V., Víšek, J. Hypertenze a dyslipidémie. Interní medicína pro praxi 2010;12(5):252-259. ISSN 1212-7299.
 15. Bláha, V. Kombinovaná hypolipidemická léčba statiny a fibráty v redukci kardiovaskulárního rizika u pacientů s aterogenní dyslipidémií. Via practica, 2010, v tisku.
 16. Bláha, V. Kombinovaná hypolipidemická léčba u diabetiků 2.typu. Poznámky ke studii ACCORD Lipid. Medicína po promoci, 2010, 11(3):16
 17. MUDr. Z. Hamouz – Metabolický syndrom, doporučený postup pro praktické lékaře, Practicus 3/2010 s.20
 18. MUDr. Z. Hamouz – Nová doporučení u metabolického syndromu : Medical Tribune, r.VI, č.7/2010 , Tematická příloha, s. D3
 19. MUDr. Z. Hamouz – Ovlivnění rizikových faktorů diabetu  Bulletin SPL 07/2010
 20. MUDr. Z. Hamouz – Diabetes mellitus. Diagnostika a léčebné postupy u pacientů s diabetem mellitem:  Lékařské listy 16/20.9.2010 s.21-23.
 21. MUDr. Z. Hamouz – Metabolický syndrom: Postgraduální medicina ,2010,roč.12 , příloha 4 Kapitoly pro všeobecné praktické lékaře s.16.-22
 22. MUDr. Z. Hamouz – Metabolický syndrom v ordinaci PL:  Lékařské listy – odborná příloha Zdravotnických novin 12/2010 s.25-28

Rok 2009

 1. Rosolová H: Syndrom nízké koncentrace HDL cholesterolu a renesance kyseliny nikotinové. Medicína po promoci 2009;10:32-37.
 2. Rosolová H: Stres a hypertenze ve Widimský J: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Triton 2009: 27-35.
 3. Rosolová H: Význam C-reaktivního proteinu v prevenci kardiovaskulárních nemocí. Cor et Vasa 2009;51: 389-391.
 4. Rosolová H: Kardiometabolické riziko je hrozba kardiologie v 21. století. Kardiologická revue 2009;11: 75-80.
 5. Rosolová H: United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) po 10 letech. Hypertenze, buletin ČSH 2009;12: 24-26.
 6. Rosolová H: Hormonální substituce a kardiovaskulární riziko. Kardiologická revue 2009;11: 134-137.
 7. Rosolová H: Farmakologické ovlivnění hypertenze u pacientů s diabetes mellitus. Medicína po promoci 2009;10: 21-22.
 8. Rosolová H, Karlíček V: Clinical Examination in Internal Medicine. Karolinum Praha 2009, p.73.
 9. Rosolová H, Podlipný J: Anxiósně depresivní poruchy a metabolický syndrom. Vnitř Lék 2009;55: 650-2.
 10. Petrlová B, Rosolová H, Šimon J, Šefrna F, Sifalda P, Šípová I: Kontrola kardiovaskulárních rizikových faktorů u diabetiků 2. typu. Vnitř Lék 2009; 55:812-818.
 11. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group: EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Apr;16(2):121-37.
 12. Podlipný J, Hess Z, Vrzalová J, Rosolová H, Beran J, Petrlová B.: Lower serum levels of interleukin-6 in a population sample with symptoms of depression than in a population sample without symptoms of depression. Physiol Res; 2009:
 13. Šimon J, Rosolová H, Mayer O jr.: Preventivní kardiologie 1995-2005. Úspěchy i zklamání (EUROASPIRE I-III). Cor Vasa 2009;51:123-127.
 14. Bláha V. Kombinovaná hypolipidemická léčba u pacientů s vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem. Interní Med 2009;11(1): 25-30. ISSN 1212-7299.
 15. Bláha, V., Mistrík, E. Hypolipidemika a diabetes mellitus. Vnitř. Lék. 2009;55(4):357-362. ISSN 0042-773X.
 16. MUDr. Z. Hamouz – Intenzivní snižování koncetnrace LDL cholesterolu v rámci primární prevence ischemické choroby srdeční /Komentář/ Medicina po promoci roč.10 č.3/2009 s.38-39
 17. MUDr. Z. Hamouz – Prediabetické stavy a časný diabetes II.typu : Postgraduální medicina 2009,11,č.7 s- 774-778
 18. MUDr. Z. Hamouz – Diabetes mellitus a role praktického lékaře –Diabetologické minimum –Příloha časopisu Týden 09/2009,s.4-5

Rok 2008

 1. Šimon J., Rosolová H., Mayer O.: Základy epidemiologie kardiovaskulárních chorob. Cor Vasa 2008;50:87-93
 2. Mayer O., Šimon J., Galovcová M., Hrbková J., Bruthans J., Běhoubek J., Patraulea M., Jeschke J., Rosolová H., Cífková R.: Úroveň sekundární prevence ICHS u českých pacientů ve strudii EUROASPIRE III. Cor Vasa 2008;50:156-162
 3. Rosolová H., Petrlová B., Šimon J., Šifalda P., Šípová I., Šefrna F.: Makrovaskulární a mikrovaskulární komplikace u diabetiků 2. typu. Vnitř Lék 2008;54:229-237
 4. Rosolová Hana, Petrlová Barbora: Arteriální hypertenze a diabetes mellitus in Widimský J. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy, VI. Sympozium – sborník přednášek, Triton Praha 2008: 27-32
 5. Rosolová H.: Anxieta a depresivní porucha z hlediska kardiometabolického rizika. Medicína po promoci 2008;9 (Suppl 2):28-32
 6. Rosolová H.: Metabolický syndrom a mozek. Remedia 2008;18:142-147
 7. Rosolová H., Mayer O. jun., Petrlová B.: Metabolický syndrom u žen. Postgraduální medicína 2008 – mimořádná příloha: Kardiovaskulární onemocnění u žen:29-36
 8. Pelikánová a spol. Kurz diabetologie pro internisty. Sborník přednášek. 7.-8.4. 2008. I. vydání. Vydavatelství společností JS Partner s.r.o. JS Press, Praha, 2008 s. 36. (ISBN 978-80-87036-20-4) (MZO 00023001)
 9. Pelikánová, T. Inzulin glulisin. Farmakoterapie 4, 2008, č. 3, s. 283-286. (ISSN 1801-1209)
 10. Pelikánová, T. Studie ACCORD aneb jak dál ve farmakologické léčbě hyperglykémie (editorial). Remedia 18, 2008, (supl.1), s. S2-S3.
 11. Pelikánová, T.: DM a kardiovaskulární riziko. XIII.postgraduální diabetologický seminář, Brno 2008. Organizátor FN u Sv.Anny v Brně pod záštitou ČDS. 8.-9.-2. 2008.
 12. Pelikánová, T.: Umíme ovlivnit apoptózu B buněk? Mýty, omyly a pravdy v diabetologii. 30.-31. 5. 2008, Staré Splavy (pořadatel Diabetologické centrum Interní kliniky UK 2.LF a FN v Motole a Diabetologické centrum Interní kliniky FN Plzeň-Lochotín)

Rok 2007

 1. Rosolová H.: Metabolický syndrom a diabetes mellitus. In: Štejfa M. et al.: Kardiologie. 3. vyd. Grada Publishing, Havlíčkův Brod 2007:228-231.
 2. Rosolová H.: Obezita a výživa. In: Štejfa M. et al.: Kardiologie. 3. vyd. Grada Publishing, Havlíčkův Brod 2007:232-235.
 3. Rosolová H, Bláha V, Češka R, Hamouz Z, Pelikánová T, Soška V, Souček M, Sucharda P. Vliv léčby fenofibrátem na rizikový profil nemocných s metabolickým syndromem a smíšenou dyslipidémií léčených ambulantně. Vnitřní Lék 2007;53(4):339-346.
 4. Sucharda P. Obezita a metabolický syndrom – více otázek než odpovědí. Vnitřní Lék 2007;53(4):441-443.
 5. Sucharda P. Tuková buňka stále plodnější – editorial. Vnitřní Lék 2007;53(9):928-929.
 6. Sucharda P. Obezita – součást, nebo podmínka metabolického syndromu? Lék Listy 2007;56(13):4-5.
 7. Sucharda P. Obezita – součást, nebo podmínka metabolického syndromu? Postgraduální medicína 2007;9(8) suppl: 42-46.
 8. Sucharda P, Rosolová H, Souček M a členové Českého institutu metabolického syndromu. Metabolický syndrom ve dvou venkovských regionech – výsledky terénního šetření. Sborník abstrakt konference Obezitologie 2007, 18. – 20.10.2007
 9. Rosolová H.: Kouření jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění – možnosti terapie. Postgraduální medicína 2007;9(4):427-430.
 10. Rosolová H.: Zásady farmakoterapie dyslipidemie u nemocných s diabetem 2. typu. Farmakoterapie 2007;3(2):185-189.
 11. Rosolová H.: Výhody fixní kombinační léčby. Kardiologická revue 2007;9(1):28-30.
 12. Vaverková H., Soška V., Rosolová H., Češka R., Cífková R., Freiberger T., Piťha J., Poledne R., Štulc T., Urbanová Z., Vrablík M.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu. Vnitřní lékařství 2007;53(2):181-197.
 13. Rosolová H.: Glykémie a perorální antidiabetika z pohledu kardiovaskulárního rizika. Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 1. vyd. TRITON , Praha 2007:49-58.
 14. Rosolová H., Bláha V., Češka R., Hamouz Z., Pelikánová T., Soška V., Souček M., Sucharda P.: Vliv léčby fenofibrátem na rizikový profil nemocných s metabolickým syndromem a smíšenou dyslipidemií léčených ambulantně. Vnitřní lékařství 2007;53(4):339-346.
 15. Rosolová H.: Kardiometabolické účinky antihypertenzív. Postgraduální medicína 2007;9(6):642-645
 16. Rosolová H.: Pacient ve vysokém kardiovaskulárním riziku z pohledu Českého institutu pro metabolický syndrom. Cor et Vasa 2007;49(9):289-290
 17. Rosolová H.: Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Deprese a civilizační choroby. 1. vyd. Maxdorf, Praha 2007:9-16
 18. Rosolová H, Mayer O Jr., Hess Z. Subklinická hypotyreóza. Deprese a civilizační choroby. 1. vyd. Maxdorf, Praha 2007;49-51
 19. Rosolová H, Petrlová B, Hess Z.: Obezita a její vztah k metabolickému syndromu a psychickým poruchám. Deprese a civizační choroby. 1. vyd. Maxdorf, Praha 2007;30-33
 20. Rosolová H.: Metabolický syndrom a sympatický nervový systém. Postgraduální medicína – příloha 2007;9(8):6-14
 21. Rosolová H.: Perorální antidiabetika z pohledu kardiovaskulárního rizika. Kardiologie 2007;2(4):140-143
 22. Rosolová H.: Komentář ke studii ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular diseases: preterAx and diamicroN-MR Cotrolled Evaluation). Farmakoterapie 2007;3(5):442-443
 23. Hess Z., Podlipný J., Rosolová H., Topolčan O., Petrlová B.: Hladina kortizonu souvisí s depresivitou a jinými psychopatologiemi více než hladiny katecholaminů. Vnitřní lékařství 2007;53(10):1040-1046
 24. Vaverková H, Soška V, Rosolová H et al. Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu. Vnitř Lék 2007; 53(2):181-197.
 25. Soška V. Léčba dyslipidemie u diabetiků. Interní medicína pro praxi 2007; 4: 15-17.
 26. MUDr. Z. Hamouz – Role všeobecného lékaře v péči o pacienty s metabolickým syndromem : Medicina po promoci r.8, č 2, s.76-80 /2007
 27. MUDr. Z. Hamouz – Praktické aspekty metabolického syndromu a hodnocení celkového rizika : Příloha Postgraduální mediciny r. 9. č.8 s. 48-55/2007
 28. Rosolová H., Šimon J.: Současná koncepce preventivní kardiologie. Cor Vasa 2007;49:27

Rok 2006

 1. MUDr. Hamouz Z.: Prediabetické stavy, Bulletin SPL ČR květen 2006
 2. Bláha V, Andrýs C, Šmahelová A, Zajíc J, Hyšpler R, Solichová D, Tichá A, Zadák Z. Korelace metabolických parametrů a dysfunkce endotelu u diabetu mellitu 2. typu. In: Sobotka L, Novák F, Vaňková D. Klinická výživa a metabolická péče v gastroenterologii a gerontologii. Nukleus HK, Hradec Králové, Česká republika, 2006: s. 113. 145s. ISBN 80-86225-91-7.
 3. Bláha V, Andrýs C, Šmahelová A, Zajíc J, Hyšpler R, Solichová D, Tichá A, Zadák Z. Poruchy metabolismu cholesterolu u diabetu mellitu 2. typu. In: Sobotka L, Novák F, Vaňková D. Klinická výživa a metabolická péče v  gastroenterologii a gerontologii. Nucleus HK, Hradec Králové, Česká republika, 2006: s. 114. 145s. ISBN 80-86225-91-7.
 4. Bláha V.: Aterogenní dyslipidémie. Edukační seminář pro praktické lékaře a internisty, Hradec Králové, 12.1.2006.
 5. Bláha V. Aterogenní dyslipidémie – patofyziologie, východiska k terapii. 9. konference „Aktuální problémy v obezitologii“, Česká obezitologická společnost, 6.4.2006, Hradec Králové.
 6. Bláha V, Andrýs C, Šmahelová A, Zajíc J, Hyšpler R, Solichová D, Tichá A, Zadák Z. Kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus 2. typu a dysfunkce endotelu: vliv léčby atorvastatinem. Cor et Vasa Supplementum 2006;48(4):9. ISSN 0010-8650.  XIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 7.-10.5.2006.
 7. Bláha V, Šmahelová A, Hyšpler R, Solichová D, Tichá A, Černohorský D, Zajíc J, Zadák Z. Poruchy metabolismu cholesterolu u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a diabetem mellitem 2. typu: vliv léčby atorvastatinem. Cor et Vasa Supplementum 2006;48(4):10. ISSN 0010-8650. XIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno 7.-10.5.2006.
 8. Pelikánová, T.: Metabolický syndrom a hyperglykémie. Remedia 16, 2006, č. 2., s. 153-158.
 9. Pelikánová, T., Soška, V.: Léčba dyslipidémie při diabetu po ukončení FIELD. Medicina po promoci. (v tisku)
 10. Pelikánová, T.: Metabolic syndrome and diabetes mellitus. 40th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation, Prague, Czech republic, 2006. Abstr. In.: European Journal of Clinical Investigation 36 (Suppl I), 2006, s. 64.
 11. Pelikánová, T.: Postprandiální stav jako riziko komplikací diabetu, Edukace bez legrace III, 24.3. 2006 Praha. Abstr. In.: Abstrakta. Edukace bez legrace III, Academia Medica Pragensia, 2006.
 12. Rosolova H., Hess Z., Podlipny J., Petrlova B.: The relationship between metabolic syndrome and mild depression in cardiovascular prevention. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13(Suppl 1):S65
 13. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Sifalda P., Sipova I.: Cardiovascular risk factors control in patients with type 2 diabetes. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13 (Suppl 1):S65
 14. H. Rosolova a členové Institutu metabolického syndromu: Lifestyle intervention and dyslipidemia management in patiens with metabolit syndrome. Abstrakt Book – The 3rd MSDA Marrakesh, Marocco 2006, May24-28: 94 (P 35)
 15. Rosolová H.: Hypertenze a alkohol. In: Widimský J. jr. a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. 1. vyd. Triton, Praha 2006:31-37.
 16. Rosolová H.: Metabolický syndrom, zánět a koagulace. In: Švačina Š. a kol.: Metabolický syndrom. 3. vyd. Triton, Praha 2006:56-61.
 17. Rosolová H.: Deprese a metabolický syndrom. In: Švačina Š. a kol.: Metabolický syndrom. 3. vyd. Triton, Praha 2006:166-171.
 18. Rosolová H.: Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Postgraduální medicína – (mimořádná příloha Preventivní kardiologie) 2006;8:53-57.
 19. Rosolová H.: Metabolický syndrom. Editorial. Remedia 2006;16:130-132.
 20. Rosolová H.: Nefarmakologická léčba arteriální hypertenze. Kardiol Rev 2006;8(1-2):44-46.
 21. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Role deprese ve vnitřním lékařství. In: Plzeň. lék. Sborn. 2005;(Suppl 80). 1. vyd. Karolinum, Praha 2006:165-169.
 22. Rosolová H.: Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem – moderní terapie hypertenze. Remedia 2006;16(5):522-524.
 23. Rosolová H.: Metabolický syndrom – horké téma. Lékařské listy 2006;55(18):3-4.
 24. Rosolová H.: Současné možnosti farmakoterapie metabolického syndromu. Medicína po promoci 2006;7(Suppl 3):20-24.
 25. Nevrlka J., Souček M.: Metabolický syndrom a hypertenze. Remedia 2006; 16(2):146-151.
 26. Souček M., Kára T., Řiháček I., Fráňa P., Plachý M.: Sympatický nervový systém a hypertenze. Medicína po promoci. 2006; 7 (3): 96-102.
 27. Souček M.: Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Kardiologická revue 2006; 8(3): s. 94-95.
 28. Souček M.: Léčba hypertenze u obezity. Kardiofórum 2006; 4(4): 49-52.
 29. Souček M.: Antihypertenziva a diabetes mellitus. Vnitř Lék 2006; 52(S3): 21-25.
 30. Soška V. Jaderné receptory PPARa. Vnitř Lék 2006;52:628-631.
 31. MUDr. Z. Hamouz – Prediabetické stavy: Bulletin SPL ČR 2/2006

Rok 2005

 1. Bláha V. Dyslipoproteinemie – obecný přehled, diagnostika a léčba. Causa Subita 2005;1(7):34-38. ISSN 1212-0197.
 2. Bláha V. Fibráty v léčbě dyslipoproteinémií. Causa Subita 2005;2(8):64-68. ISSN 1212-0197.
 3. Bláha V. Léčba dyslipidémie typické pro pacienty s metabolickým syndromem a DM 2. typu. Kardiologická revue 2005;7(3):139-140.
 4. Pelikánová, T.: Inzulinová rezistence jako příčina selhání beta-buněk u diabetu 2.typu. XV. Diabetologické dni s mezinárodní účastí v Košicích, 2005. Pořadatel Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská diabetologická spoločnosť. Abstr.In.: Abstrakty XV. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou, Košice, 2005, s. 7.
 5. Pelikánová, T.: Metabolický syndrom 2005 – novinky v patogeneze, diagnostice a léčbě. XII. celostátní konference – Obezitologie 2005. 20.-22. října 2005, Olomouc. Abstr.In: Sborník abstrakt- Obezitologie 2005, s. 8-9.
 6. Pelikánová, T.: Endokrinní aktivita tukové tkáně v patogeneze poruchy sekrece inzulinu a při diabetu 2. typu. XXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí, 20.-22.10. 2005 Olomouc. Abstrakt In: Program a abstrakta. XXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí, 2005, s. 72.
 7. Pelikánová, T.: Klasifikace, diagnostika a cíle léčby diabetu. VI. minisymposium – Diabetes mellitus a oční komplikace. Olomouc, 22.10. 2005. Abstrakt In: Sborník abstrakt, Olomouc 2005, ISBN 80-244-1115-6, s. 3-7.
 8. Sucharda P. Obézní pacient. Medicína pro praxi 2005, c. 3, s. 99-102. ISSN 1214-8687
 9. Petrlová B., Šimon J., Rosolová H., Hess Z., Podlipný J.: Depresivní poruchy a metabolický syndrom inzulínové rezistence. Kazuistiky v diabetologii 2005;3:12-17
 10. Rosolová H., Mayer O. jr., Hess Z., Petrlová B.: Hypertenze u metabolického syndromu a u syndromu inzulinové rezistence z pohledu kardiovaskulárního rizika. In: Widimský J. jr. a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Triton, Praha 2005:33-38
 11. Rosolová H.: Farmakoterapie metabolického syndromu. Farmakoterapie 2005;(4):347-352
 12. Rosolová H.: Současné postavení inhibitorů receptorů AT1 pro angiotenzin II v prevenci kardiovaskulárních nemocí. Editorial. Cor Vasa 2005;47:366-368
 13. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L. jr., Topolčan O., Petrlová B.: Metabolický syndrom, deprese, kardiovaskulární riziko a kortisol. Medicína po promoci 2005;6:62-68
 14. MUDr. Z. Hamouz – Všeobecné praktické lékařství. Seifert, Beneš et al Galén 2005, kapitola 5.8.6 Metabolický syndrom a diabetes mellitus 2. typu v péči PL
 15. Sucharda P. Obezita, kouření a metabolický syndrom – patofyziologické souvislosti, klinické dopady. Abstrakt z XII. výročního kongresu České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, 23.-25.října 2005. Vnitř Lék. 2005;51(10):1185. ISSN 0042-773X
 16. Sucharda P. Obezita a kouření – starý problém, nové poznatky. IV. Slovenské obezitologické dni, Kúpeĺe Nimnica 25.-26.11.2004. Abstrakt. Interná medicína 2005;5(10):583. ISSN 1335-1359.
 17. Sucharda P. Obezita, kouření a metabolický syndrom. IX. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1.-3.12.2005. Abstrakt. Diabetologie metabolizmus endokrinologie výživa 2005;8(suppl. 3):28-30. ISSN 1211-9326
 18. Rosolova H.: The Czech Institute of the Metabolic Syndrome. MetS insights 2005;(7):7-8
 19. Rosolová H.: Abdominální obezita a kardiovaskulární riziko. Medicína po promoci 2005;6:53-56.
 20. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Role deprese ve vnitřním lékařství. Plzeň. lék. Sborn. 2005: 35-42
 21. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B., Vašta Z.: Hladina kortizolu souvisí s depresivitou a jinými psychopatologiemi více než hladiny katecholaminů. Vnitř Lék (přijato do tisku)
 22. Hess Z., Podlipny J., Rosolova H., Petrlova B., Vrzalova J.: Depression as one of risk factors of The metabolic syndrome. Progress in metabolic syndrome research. Nova Publishing, USA přijato do tisku)
 23. Z. Hess, J. Podlipný, J. Honzík, H. Rosolová, L. Bolek, B. Petrlová: Test deprese ve virtuální realitě – cesta k dálkovému monitorování psychického stavu pacienta? Výsledky pilotní studie. In: Abstrakta mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2005, Brno 31. března – 1. dubna 2005, nestr.
 24. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce pomocí hormonů. In: Sborník abstrakt XXVI. imunoanalytických dnů, Poděbrady 3. – 5. dubna 2005. Praha 2005, s. 101.
 25. H. Rosolova, B. Petrlova, Z. Hess, J. Podlipny: Insulin resistance dyslipidemia associates with latent depression in a population sample. Abstracts of the 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, April 23 – 26, 2005. Atheroscler Suppl 2005;6:138.
 26. B. Petrlová, H. Rosolová, L. Bartůněk, P. Šifalda, I. Šípová, Z. Hess: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidemie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta XIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno 8. – 11. května 2005. Cor Vasa 2005; 47(Suppl):82.
 27. Z. Hess: Testování depresivity pomocí virtuální reality. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeň 19. května 2005. Plzeň 2005, s. 17.
 28. B. Petrlová, Z. Hess: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidémie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeň 19. května 2005, s. 25-26.
 29. H. Rosolova, Z. Hess, B. Petrlova: Physical activity and diseases of life-style. In: Book of Summaries of the Cardiology Update, Porto, Portugal, May 26 – 28, 2005, s. 14.
 30. B. Petrlova, H. Rosolova, L. Bartunek, P. Sifalda, I. Sipova, Z. Hess, J. Podlipny: Control of hypertension and other cardiovascular risk factors in type 2 diabetics. Abstract Book of the 15th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June 17 – 21, 2005. J Hypertens Suppl 2005; 23(2):97
 31. Petrlová B., Rosolová H., Šifalda P., Šípová I., Hess Z., Bartůněk L.: Kontrola rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a kompenzace diabetu u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8 (Suppl 3):13-14.
 32. Rosolová H.: Výsledky léčby dyslipidemií u nemocných s metabolickým syndromem v ambulantní praxi. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8 (Suppl 3):14
 33. Doležal T., Rosolová H.: Stav léčby a kontroly dyslipidemie v populaci léčené praktickými lékaři v ČR – studie LIPID-CZEK. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8(Suppl 3):20
 34. Hess Z., Rosolová H., Petrlová B., Podlipný J., Topolčan O., Holubec L.: Role deprese ve vnitřním lékařství. Plzeň. lék. Sborn. 2005: 35-42
 35. MUDr. Z. Hamouz – Hodnocení kardiovaskulárního rizika a nové možnosti léčby statiny : Edukafarm medinews 3/2005 s.191-192
 36. Soška V.: Dyslipidémie u metabolického syndromu. Vnitřní lékařství 2005; 51(1): 77-81.

Rok 2004

 1. Müllerová D, Sucharda P, Matějková D. Kouření a obezita. Plzen. lék. Sborn. 71, 2004:127-130.
 2. Sucharda P. Sibutramin v léčbě obezity. Medicína po promoci 2004;5(1):65-69 ISSN 1212-9445.
 3. Sucharda P. Farmakoterapie obezity v ordinaci praktického lékaře. Remedia 2004;14(3):267-270.
 4. Sucharda P. Obézní pacient v péči praktického lékaře. Současná klinická praxe 2004/2:28-31.
 5. Rosolová H.: Léčba arteriální hypertenze v rámci metabolického syndromu. In: Widimský J. jr. a kol.: Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Triton, Praha 2004:31-40
 6. Petrlová B., Rosolová H., Hess Z., Podlipný J., Šimon J.: Depressive disorders and the metabolic syndrome of insulin resistance. Semin Vasc Med 2004;4:161-165
 7. Rosolová H.: Současné farmakoterapeutické možnosti metabolického syndromu inzulínové rezistence. Remedia 2004;4:307-313
 8. Bartnik M., Rydén L., Ferrari R., Malmberg K., Pyörälä K., Simmons M., Stand E., Soler J., Öhrvik J.; Euro Heart Survey Investigators (…..Rosolová H.): The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe: The Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004;25:1880-1890
 9. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Pertlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese v populačním vzorku. Čas. Lék. čes. 2004;143:840-844
 10. Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Pertlová B.: Metabolický syndrom a skrytá deprese v populačním vzorku. Čas. Lék. čes. 2004;143:840-844.
 11. Z. Hess, H. Rosolová, B. Petrlová, J. Podlipný, O. Topolčan, L. Holubec: Deprese, anxieta a metabolické pochody – prostor pro intervenci. Abstrakta XI. sjezdu České internistické společnosti, Brno 20. – 23. října 2004. Vnitř Lék 2004; 50(Suppl 1):125.
 12. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):11.
 13. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerů Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):42.
 14. MUDr. Z. Hamouz – Všeobecné lékařství na rozcestí /Lék.listy 18/2004/
 15. MUDr. Z. Hamouz – Diabetes mellitus II typu v rukách praktického lékaře :Practicus 6/2004

Rok 2003

 1. Rosolová H.: Diagnostika metabolického syndromu inzulinové rezistence. In: Perušičová J.: Trendy soudobé diabetologie, svazek 7. Galén, Praha 2003:143-152
 2. Rosolová H.: Sympatický nervový systém a inzulínová rezistence. Vnitř Lék 2003;49:61-65
 3. Soška V.: Fibráty, endoteliální dysfunkce a stabilita aterosklerotického plátu. Kapitoly z kardiologie, 5, 2003, s. 82-86.
 4. Soška V.: Dyslipidémie a metabolický syndrom. Vnitřní lékařství, 2003, 49 (č. 12): 943-947

Rok 2002

 1. Sacks F.M.; Expert Group on HDL Cholesterol (…..Rosolová H.): The role of high-density lipoprotein (HDL) in the prevention and treatment of coronary heart disease: expert group recommendations. Am J Cardiol 2002;90:139-143.
 2. Rosolová H., Čech J., Šefrna F.: Léčba hypertenze u diabetiků inhibitorem ACE trandolaprilem – multicentrická studie. Vnitř Lék 2002;48:701-706.
 3. Rosolová H., Mayer O. jr., Šimon J.: Unexpected inverse relationship of insulin resistance and serum homocysteine in healthy subjects. Physiol Res 2002;51:93-98
 4. Soška V.: Význam HDL v prevenci a léčbě ICHS. Update, 3, 2002, č. 10, s. 17-19.

Rok 2001

 1. Poledne R., Rosolová H.: Reverse cholesterol transport substantially influences the individual risk of coronary heart disease in hypercholesterolaemic patients. Eur Heart J 2001;22:442-443.
 2. Rosolová H.: Obezita (71-79), Krevní tlak a arteriální hypertenze (79-89), Sympatická nervová aktivita (128-138), Hormonální substituce u žen (161-166), Strategie prevence z hlediska výše rizika – lékařský a populační model (171-174), Intervence obezity (197-200), Intervence arteriální hypertenze (200-208), Intervence sympatické nervové aktivity (235-240), Budoucnost prevence ve zdravotnictví a úloha informačních systémů (252-257). In: Šimon J. a spol.: Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční. Grada Publishing, Praha 2001.
 3. Olsson AG, Pauciullo P, Soska V. et al. Comparison of the efficacy and tolerability of Fluvastatin extended-release and immediate-release formulations in the treatment of primary hypercholesterolemia: A randomized trial. Clinical Therapeutics, 23, 2001, No. 1, pp. 45-61.

Rok 2000

 1. Rosolová H.: Do statins and hormonal replacement therapy in combination reduce cardiovascular risk in postmenopausal women? Eur Heart J 2000;21:178-180.
 2. Rosolová H.: Hypertension and type 2 diabetes, progressing to coronary heart disease. In: Sleight P. et al.: Clinical cases in hypertension. Specific treatment strategies. Knoll Pharma 2000:39-44.
 3. Rosolová H., Mayer O. jr., Reaven G.M.: Insulin-mediated glucose disposal is decreased in normal subjects with relatively low plasma magnesium concentrations. Metabolism 2000;49:418-420.
 4. Rosolová H., Šimon J.: Community related life style intervention reduces coronary risk in the population. Eur Heart J 2000;21:1562-1563.
 5. Rosolová H.: Sympatický nervový systém a kardiovaskulární riziko. Maxdorf, Praha 2000.
 6. Rosolová H., Šimon J.: Are the data on trends in case-fatality in patients with acute myocardial infarction observed in Scotland applicable across Europe? Eur Heart J 2000;22:979-980.
 7. Soška V.: Triacylglyceroly jako rizikový faktor pro předčasnou ischemickou chorobu srdeční. Vnitřní Lékařství, 46, 2000, č. 8, s. 476-479.
 8. Soška V.: Patofyziologie a farmakoterapie dyslipoproteinémií. Postgraduální medicína, 2, 2000, č. 4, s. 408-414.
 9. Soška V.: Patofyziologické aspekty hyperlipoproteinémií. Vnitřní Lékařství, 46, 2000, č. 9, s. 506-509.
 10. Soška V.: Farmakoterapie hyperlipoproteinémií. Vnitřní Lékařství, 46, 2000, č. 9, s. 565-568.
 11. Soška V.: Dyslipoproteiémie. Interní medicína pro praxi, 2, 2000, č. 7, s. 352-357.

Rok 1999 a starší

 1. Rosolová H., Šimon J.: Potential to reduce death by cardiological treatment. Eur Heart J 1999;20:1376-1377.
 2. Rosolová H.: Hypertenze a diabetes mellitus – patofyziologie a rizika. Vnitř Lék 1999;45:655-660.
 3. Rosolová H.: Arteriální hypertenze a diabetes mellitus. In: Perušičová J.: Trendy soudobé diabetologie. Galén, Praha 1999, svazek 3:11-33.
 4. Soška V.: Statiny nebo fibráty? Kardiologická revue, 1, 1999, s. 15-17.
 5. Soška V.: Současné postavení fibrátů v léčbě hyperlipoproteinémie. Vnitřní Lék, 45, 1999, č.7, s. 438-440.
 6. Soška V.: Mikronizovaná fenofibrát a subfrakce LDL-cholesterolu. Vnitřní Lék, 45, 1999, č.7, s. 441-443.
 7. MUDr. Z. Hamouz – Praktický lékař a metody primární prevence ICHS /Lék.listy 5/99/
 8. Rosolová H., Mayer O. jr., Šimon J., Šefrna F.: Detekce rizika inzulínové rezistence v populaci. Čas. Lék. čes. 1998;137:80-83.
 9. Rosolová H.: Nové přístupy v léčbě hypertenze u metabolických onemocnění. Čas. Lék. čes. 1998;137:372-377.
 10. Rosolová H., Mayer O. jr., Reaven G.M.: Effect of variations in plasma magnesium concentration on resistance to insulin-mediated glucose disposal in non-diabetic subjects. J Clin Endocrinol Metab 1997;82:3783-3785.
 11. Rosolová H.: Patogeneze a léčba hypertenze u osob s diabetem. Cor Vasa 1995;37:44-51.
 12. Rosolová H., Šimon J., Šefrna F.: Impact of cardiovascular risk factors on morbidity and mortality in Czech middle-aged men – Pilsen Longitudinal Study. Cardiology 1994;85:61-68.
 13. Filipovský J., Šimon J., Rosolová H. et al.: Changes of blood pressure and lipid pattern during a physical training course in hypertensive subjects. Cardiology 1991;78:31-38.
 14. Rosolová H., Chrástek J., Zikmund M. et al.: Non-pharmacological control of blood pressure and physical fitness in subjects with arterial hypertension. Cor Vasa 1991;33:123-131.
 15. Rosolová H., Krejsová L., Emmer J. et al.: Vliv věku a vzdělání na rizikový profil mužů a žen v průmyslové populaci. Vnitř Lék 1991;37:678-685.
 16. Šimon J., Filipovský J., Rosolová H. et al : Cross sectional study of beer consumption and blood pressure in middle-aged men. J Hum Hypertension 1988;2:1-6.

Abstrakta k MS z poslední doby

Rok 2008

 1. E. Krušinová, K Zídková, P.Wohl, P. Mlejnek, L. Kazdová, M. Pravenec, T. Pelikánová. Genová exprese receptorů pro adiponektin u osob s poruchou glukózové homeostázy – vliv akutní hyperinzulinémie a dlouhodobého podávání telmisartanu. 44. Diabetologické dny v Luhačovicích 2008. Abstr. In.: DMEV 11 (Suppl. 1), 2008, s. 21-22 (ISSN 1211-9326) (grant IGA MZO 00023001).
 2. P. Wohl, E. Krušinová, S. Kratochvílová, L. Kazdová, T. Pelikánová. Plazmatické koncentrace vybraných adipokinů u nemocných s diabetes mellitus, porušené glukózové homeostázy a zdravých jedinců v průběhu hyperinzulinového euglykemického clampu. 44. Diabetologické dny v Luhačovicích 2008. Abstr. In.: DMEV 11 (Suppl. 1), 2008, s. 22-24. (ISSN 1211-9326) (grant IGA NR 8991-3).
 3. E. Krušinová, P. Wohl, J. Kopecký, M. Klementová, L. Kazdová, T. Pelikánová. Vliv akutní hyperinzulinémie a blokády AT-1 receptoru na plazmatické hladiny vybraných adipokinů u diabetu 2. typu. 44. Diabetologické dny v Luhačovicích 2008. Abstr. In.: DMEV 11 (Suppl. 1), 2008, s. 36-37. (ISSN 1211-9326) (grant IGA NR 8821-3).
 4. J. Kopecký jr., E. Krušinová, P. Wohl, L. Kazdová, T. Pelikánová. Vliv 24 hodinové hypertriglyceridémie na tumor necrosis faktor α u zdravých osob a pacientů s diabetem 2. typu. 44. Diabetologické dny v Luhačovicích 2008. Abstr. In.: DMEV 11 (Suppl. 1), 2008, s. 37-38. (ISSN 1211-9326) (grant IGA NR 8991-3).
 5. Pelikánová, T.: Přehled nových poznatků v diabetologii pro použití v klinické praxi. Novinky v diabetologii a endokrinologii. Pořadatel ČLS JEP (31. 1. 2008 Hradec Králové, 7. 2. 2008 Praha, 21. 2. 2008 Ústí nad Labem, 26. 3. 2008 Ostrava, 10. 4. 2008 Liberec, 24. 4. 2008 Brno, 15. 5. 2008 Plzeň, 29. 5. 2008 Olomouc). Abstr. In. Abstrakta přednášek. Novinky v diabetologii a endokrinologii. 2008, s.3-4.

Rok 2007

 1. Rosolová H., Podlipný J., Hess Z., Petrlová B.: Metabolic syndrome and depressive disorders – is there any association?. Abstract book of 2nd International Congress on „Prediabetes“ and the Metabolic Syndrome, Spain, Barcelona, April 25-28, 2007. Diabetes & Vascular Disease Research 2007;4(Suppl I):S90.
 2. Rosolová H., Petrlová B., Filipovský J., Šifalda Pavel., Šimon J.: Predictive factors for macro- and micro- vascular complications in type 2 diabetes. Artery Research 2007;1(2):64
 3. Sucharda P., Rosolová H., Souček M. a členové Českého institutu metabolického syndromu.: Metabolický syndrom ve dvou venkovských regionech – výsledky terénního šetření. Sborník abstrakt Obezitologie 2007:15-16
 4. Rosolová H.: Kardiometabolické riziko – hrozba 21. století. Sborník abstrakt Obezitologie 2007:15
 5. Rosolová H.: Výsledky léčby kombinované terapie statin a fibrát u nemocných se smíšenou dyslipidemií. Vnitřní lékařství – příloha , XIV. Kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Turkyně, Praha 16.-19. září 2007;53(9):P23-P24
 6. Rosolová H., Petrlová B., Šefrna F.: Prediktory vysokého kardiovaskulárního rizika u diabetiků 2. typu. XXIV. Konference České společnosti pro hypertenzi, Mikulov 4.-6.10. 2007: str. 47
 7. Rosolová H., Petrlová B., Šifalda P.: Mikro- a makrovaskulární komplikace u diabetiků 2. typu. Sborník abstrakt Vnitřní lékařství. XI. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 6.-8. 12. 2007;53(12):1373
 8. Rosolová H.: Výsledky léčby kombinované terapie statinem a fibrátem u nemocných se smíšenou dyslipidemií. Sborník abstrakt Vnitřní lékařství. XI. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 6.-8.12. 2007;53(12):1353
 9. Soška V. Jaké jsou současné možnosti a perspektivy HDL-modifikující terapie? Abstr. XI. kongres o ateroskleróze, Špindlerův mlýn, 6.-8.12.2007. In: Vnitřní lékařství 2007;53: 1353
 10. Soška V. Metabolický syndrom. Abstrakta: Praktický lékař a jeho nemocní od mládí do stáří. Brno 2007.
 11. Soška V. Správný lék pro správného pacienta s dyslipidémií. Abstrakt: XXVI. Výroční konference společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Brno 7.-10.11.2007, s. 16.

Rok 2006

 1. Rosolova H., Hess Z., Podlipny J., Petrlova B.: The relationship between metabolic syndrome and mild depression in cardiovascular prevention. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13(Suppl 1):S65
 2. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Sifalda P., Sipova I.: Cardiovascular risk factors control in patients with type 2 diabetes. Abstracts of the EuroPRevent Congress, Athens, Greece, May 11 – 13, 2006. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006;13 (Suppl 1):S65
 3. H. Rosolova a členové Institutu metabolického syndromu: Lifestyle intervention and dyslipidemia management in patiens with metabolit syndrome. Abstrakt Book – The 3rd MSDA Marrakesh, Marocco 2006, May24-28: 94 (P 35)
 4. Petrlová B., Rosolová H., Hess Z., Šípová I., Šifalda P.: Úroveň kontroly základních rizikových faktorů kardiovaskulárních nemocí u vzorku diabetiků 2. typu. Sborník abstrakt XXIII. konference České společnosti pro hypertenzi, XV. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS a XI. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS, Mariánské Lázně 5. – 7. října 2006, s. 35.
 5. Petrlova B., Rosolova H., Hess Z., Sifalda P., Sipova I.: Control of arterial hypertension in a Czech Sample of type 2 diabetics. Abstracts of the Czech-Belgian Symposium, Mariánské Lázně, Czech Republic, October 7, 2006. Kidney Blood Press Res 2006;29:253-254.
 6. Rosolová H.: Why is hypertension management in 21 century still challenging? Abstracts of the International Cardiovascular Summit, Prague, Czech Republic, December 3, 2006, nestr.
 7. Petrlová B., Rosolová H., Šimon J., Šípová I., Šifalda P.: Sekundární prevence u nemocných s kardiovaskulárními chorobami a diabetes mellitus 2. typu. Abstrakta X. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 7. – 9. prosince 2006. Vnitř Lék 2006;52(12):1226
 8. Hess Z., Podlipný J., Šornová T., Rosolová H., Petrlová B., Topolčan O.: Některé laboratorní markery spojené s aterosklerózou (sICAM-1, sVCAM-1, TNF-α) u probandů s metabolickým syndromem stanovené multiplexovou analýzou. Abstrakta X. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 7. – 9. prosince 2006. Vnitř Lék 2006;52(12):1242-1243
 9. Šornová T., Hess Z., Podlipný J., Rosolová H., Petrlová B.: Suicidabilita, deprese a lipidogram. Abstrakta X. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 7. – 9. prosince 2006. Vnitř Lék 2006;52(12):1254-1255.
 10. Souček M.: Hypertenze a metabolický syndrom. Metabolický syndrom X. Praha 17.1.2006. Abstrakta 13-17.
 11. Souček M.: Ischemická choroba srdeční a metabolický syndrom. Metabolický syndrom X. Praha 17.1.2006 22-24.
 12. Souček M.: Sympatický nervový systém a metabolický syndrom. XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno, 7.-10. května 2006.Abstrakta sjezdu.
 13. Souček M.: Od rizikových faktorů ke kardiovaskulárním komplikacím. XIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno, 7.- 10. května 2006. Abstrakta sjezdu.
 14. Souček M., Widimský J., Lánská V.: The worse the control of diabetes, the worse the control of blood pressure? Control of hypertension in diabetic patients among Czech primary care physicians. Journal of Hypertension Vol 24 Supplement 4, June 2006 S124.
 15. Svačinová H., Nečasová J., Tarasová M., Sieglová J., Fišer B, Svoboda L, Hrubý I., Zeman D., Souček M.: Autonomic nervous system and non-pharmacologic treatment in patients with obesity. Journal of Hypertension Vol 24 Supplement 4, June 2006 S199.
 16. Pinková L., Pařenica J., Špinar J., Ludka O., Fraňa P., Němcová H., Souček M.: Metabolic syndrom and risk factors of atherosclerosis in young Czech population. Journal of Hypertension Vol 24 Supplement 4, June 2006 S203.
 17. Widimský J., Souček M., Sachová M., Lánská V.: Control of cardiovaskular risk factors in patients among Czech primary care physicians. Journal of Hypertension Vol 24 Supplement 4, June 2006 S231.
 18. Souček M.: Léčba hypertenze u obézních jedinců. XXIII. konference České společnosti pro hypertenzi. Mariánské Lázně, 5.-7. října 2006. Sborník abstrakt s.41-42.
 19. Souček M.: Metabolický syndrom a kardiovaskulární riziko. Kardiologická revue 2006; 8(3): 94-95.
 20. Souček M., Widimský J., Lánská V.: The worse control of hypertension, the worse the control of blood glucose and cholesterol. Journal of Hypertension Vol 24(Supplement 6), December 2006: p. 234.
 21. Pinková L., Pařenica J., Špinar J., Ludka O., Fráňa P., Němcová H., Souček M.: Risk factors of atherosclerosis and metabolic syndrom in young czech population. Journal of Hypertension Vol 24 (Supplement 6): December 2006: p.296.
 22. Souček M., Widimský J., Lánská V.: Control of hypertension in patients with hypertension, diabetes, and impaired fasting glucose by Czech primary care physicians. Kidney Blood Press Res 2006;29:366-372.
 23. Soška V: Apolipoprotein B nebo LDL-cholesterol? Abstr.: X. kongres o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn, 7.-9.12.2006. In: Vnitřní lékařství, 52, 2006: 1228

Rok 2005

 1. Z. Hess, J. Podlipný, J. Honzík, H. Rosolová, L. Bolek, B. Petrlová: Test deprese ve virtuální realitě – cesta k dálkovému monitorování psychického stavu pacienta? Výsledky pilotní studie. In: Abstrakta mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2005, Brno 31. března – 1. dubna 2005, nestr.
 2. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce pomocí hormonů. In: Sborník abstrakt XXVI. imunoanalytických dnů, Poděbrady 3. – 5. dubna 2005. Praha 2005, s. 101.
 3. H. Rosolova, B. Petrlova, Z. Hess, J. Podlipny: Insulin resistance dyslipidemia associates with latent depression in a population sample. Abstracts of the 75th Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, April 23 – 26, 2005. Atheroscler Suppl 2005;6:138.
 4. B. Petrlová, H. Rosolová, L. Bartůněk, P. Šifalda, I. Šípová, Z. Hess: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidemie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta XIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, Brno 8. – 11. května 2005. Cor Vasa 2005; 47(Suppl):82.
 5. Z. Hess: Testování depresivity pomocí virtuální reality. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeň 19. května 2005. Plzeň 2005, s. 17.
 6. B. Petrlová, Z. Hess: Kontrola a terapie hypertenze a dyslipidémie u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. In: Program a abstrakta 45. studentské vědecké konference Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Plzeň 19. května 2005, s. 25-26.
 7. H. Rosolova, Z. Hess, B. Petrlova: Physical activity and diseases of life-style. In: Book of Summaries of the Cardiology Update, Porto, Portugal, May 26 – 28, 2005, s. 14.
 8. B. Petrlova, H. Rosolova, L. Bartunek, P. Sifalda, I. Sipova, Z. Hess, J. Podlipny: Control of hypertension and other cardiovascular risk factors in type 2 diabetics. Abstract Book of the 15th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June 17 – 21, 2005. J Hypertens Suppl 2005; 23(2):97
 9. Petrlová B., Rosolová H., Šifalda P., Šípová I., Hess Z., Bartůněk L.: Kontrola rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a kompenzace diabetu u diabetiků 2. typu v primární prevenci ICHS. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8 (Suppl 3):13-14.¨
 10. Rosolová H.: Výsledky léčby dyslipidemií u nemocných s metabolickým syndromem v ambulantní praxi. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8 (Suppl 3):14
 11. Doležal T., Rosolová H.: Stav léčby a kontroly dyslipidemie v populaci léčené praktickými lékaři v ČR – studie LIPID-CZEK. Abstrakta IX. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 1. – 3. prosince 2005. DMEV 2005;8(Suppl 3):20

Rok 2004

 1. Z. Hess, H. Rosolová, B. Petrlová, J. Podlipný, O. Topolčan, L. Holubec: Deprese, anxieta a metabolické pochody – prostor pro intervenci. Abstrakta XI. sjezdu České internistické společnosti, Brno 20. – 23. října 2004. Vnitř Lék 2004; 50(Suppl 1):125.
 2. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Deprese a anxieta jako jeden z rizikových faktorů metabolického syndromu. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerův Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):11.
 3. Z. Hess, H. Rosolová, J. Podlipný, L. Holubec, O. Topolčan, B. Petrlová: Anxieta a deprese jako rizikové faktory kardiovaskulárních chorob – možnosti jejich detekce. Abstrakta VIII. kongresu o ateroskleróze, Špindlerů Mlýn 2. – 4. prosince 2004. DMEV 2004; 7(Suppl 3):42.

Rok 2003

 1. Soška V.: Význam HDL-cholesterolu v prevenci a léčbě ICHS. Abstrakta: Kongres praktických lékařů, Olomouc, 24.-25.4.2003, str. 11-12.
 2. Soška V.: Dyslipoproteinémie a metabolický syndrom. VIII. postgraduální diabetologický seminář, Brno, 17.-18.5.2003.
 3. Soška V.: HDL cholesterol jako cíl léčby. Budou potřeba nové guidelines? Abstrakta: Pokroky v klinické biochemii. VI. Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie s mezinárodní účastí, Hradec Králové, 5.-7.10.2003, str. 132.

Kapitoly v knize

 1. Pelikánová T. Inzulin a intenzifikované inzulinové režimy. In. Pelikánová a spol. Kurz diabetologie pro internisty. Sborník přednášek. 7.-8.4. 2008. I. vydání. Vydavatelství společností JS Partner s.r.o. JS Press, Praha, 2008 s. 7-9. (ISBN 978-80-87036-20-4) (MZO 00023001)
 2. Soška V. Dyslipoproteinémie. In: Štejfa M et al. Kardiologie. Praha: Grada Publishing 2007: 219-228.
 3. Soška, V.: Poruchy metabolizmu lipidů – dyslipoproteinémie. In: Dítě. P. et al. Vnitřní lékařství. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Galén 2007. 586 s.
 4. Souček M.: Metabolický syndrom a hypertenze. In: Svačina Š.a kolektiv.: Metabolický syndrom. Triton 2006, 62-71.
 5. Soška, V.: Léčba hyperlipoproteinemie. In: Vítovec J. et al.: Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. 2. vyd. Grada, Praha 2004: 202-204.
 6. Soška, V.: Poruchy metabolizmu lipidů. Diagnostika a léčba. Grada Publishing, Praha, 2001.

Přednášky

 1. MUDr. Z. Hamouz – Metabolický syndrom –doporučené postupy – krajské semináře SVL ČR březen 2010 K.Vary, Ústí nad Labem, 3x Praha
 2. MUDr. Z. Hamouz – Specifika dyslipidemie MS a její léčby 17.4.2009 III.Jarní interaktuivní konference SVL ČR
 3. MUDr. Z. Hamouz – Projekt MOET DM ,Kongres SVL ČR Brno listopad 2009
 4. MUDr. Z. Hamouz – Diabetes mellitus v rukách praktického lékaře –23.9.2009 Příbram

Partneři