CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY?

V rámci kontinuálního výzkumného projektu „Stravovací návyky a obezita v ČR“, realizovaného pro MZ ČR v letech 2000 až 2005, byla na naší dospělé populaci zjišťována prevalence onemocnění potenciálně souvisejících s obezitou. Součástí šetření bylo rovněž měření obvodu pasu respondentů. Z těchto údajů lze vypočítat podíl dospělé populace trpících komplexem onemocnění označovaných souhrnně jako metabolický syndrom.

Metabolický syndrom (MetS) byl pouze pro tento výzkum definován jako souběžný výskyt tří parametrů z následujícího souboru (pozor – liší se od definice syndromu uvedené v předchozích kapitolách této tiskové sady):

* obvod pasu v pásmu silného rizika (muži ≥ 102 cm, ženy ≥ 88 cm),

* zvýšený krevní tlak,

* cukrovka,

* zvýšená hladina cholesterolu nebo tuků v krvi,

* dna

Partneři