EDUKOVÁNI BY MĚLI BÝT VŠICHNI

Češi jsou na tom velmi podobně jako Spojené státy a rozvinuté evropské země – tedy ne moc dobře. Na základě genetické predispozice je MetS postiženo asi 25 procent naší populace. Čtvrtině obyvatelstva tedy hrozí ateroskleróza a budoucí rozvoj DM2 na podkladě MetS, přičemž cukrovka 2. typu znamená čtyřnásobné i vyšší riziko vzniku srdečního infarktu ve srovnání se zdravými lidmi. Zajímavé je, že vůbec nejvyšší výskyt MetS je pozorován u Asiatů, které následuje černá populace.

V otázce MetS by měli být vzděláváni lékaři i široká veřejnost. „Lidé by měli vědět, že je ohrožuje nejen ‚vysoký cholesterol‘, ale že existuje i jiná porucha metabolismu tuků, která se většinou vyskytuje právě u MetS. Obvod pasu by si měl samozřejmě změřit každý, pacienti v ordinacích by navíc měli po svém praktickém lékaři – například v rámci preventivních prohlídek – aktivně vyžadovat právě změření pasu a měli by vědět, proč je to důležité,“ říká H. Rosolová. V ideálním případě by jedinci, kteří si sami orientačně naměří větší obvod pasu než boků (obvod jejich pasu překročí zmiňovaných 102 cm u mužů a 88 cm u žen) měli navštívit svého lékaře, nechat si od něj změřit krevní tlak a nabrat krev nalačno k vyšetření hladin cukru a tuků. „O MetS se v současnosti zajímá celá řada lékařských disciplín, především obezitologové, kardiologové, lipidologové i hypertenziologové. My všichni máme zájem na tom, aby byl člověk postižený tímto syndromem včas zachycen a správně léčen, aby v budoucnosti nedošlo k rozvoji závažných komplikací. Časnému vyhledávání a správným terapeutickým postupům chceme naučit především praktické lékaře, kteří sice většinou znají závažnost jednotlivých příznaků, ale zatím nemají příliš zažité jejich skládání dohromady, do podoby MetS. Strategie léčby se už dostala do nových společných doporučení pro prevenci ischemické choroby srdeční a ostatních srdečně-cévních nemocí, na kterých unikátně spolupracovalo devět odborných společností. Poprvé zazněla 10. května na tradičním brněnském kongresu České kardiologické společnosti,“ uzavírá H. Rosolová, která věří, že nově založený Institut metabolického syndromu (viz dále) by měl populárně-naučným způsobem a za aktivní účasti médií napomáhat vzdělávání široké veřejnosti.

***
Pozn: termíny označené kurzívou viz „slovníček pojmů“.

Partneři