JAK LÉČIT?

Lékaři se při terapii MetS – jehož kritéria splňuje nejméně 30 procent dospělé populace – pokoušejí ovlivňovat zároveň poruchy metabolismu, obezitu i vysoký krevní tlak. K léčbě je proto jednoznačně nutné přistupovat komplexně. Ovlivnění vysokých triglyceridů a nízkého HDL-cholesterolu má samozřejmě svou nedílnou nefarmakologickou (režimovou) a farmakologickou složku. Zásadní je zvýšení pohybové aktivity, které podle R. Češky v tomto případě hraje ještě větší roli, než samotné snižování cholesterolu. Ke zvýšení HDL-cholesterolu a snížení triglyceridů je nutné nasadit spíše redukční dietu, nikoliv stravovací režim zaměřený výhradně na nízký obsah tuků.

Z farmakologických opatření se nabízí poměrně pestrá paleta účinných léků, které obvykle nestačí podávat v monoterapii. „Jsem zastáncem kombinační léčby, v této indikaci jsou u nás rutinně předepisovány fibráty a statiny, v zahraničí niacin, ve vývoji jsou ještě další léky, například blokátory endokanabinoidních receptorů,“ vypočítává R. Češka a dodává, že pokud je porucha metabolismu tuků spojená s cukrovkou, tak pozitivní změny hladin krevních tuků vedou obvykle i ke zlepšení kompenzace tohoto onemocnění.

***
Pozn: termíny označené kurzívou viz „slovníček pojmů“.

Partneři