METABOLICKÝ SYNDROM OČIMA SPECIALISTY

Pokud naše strava obsahuje dlouhodobě nadbytek tuků (lipidů), můžeme být v kombinaci se sedavým způsobem života a kouřením ohroženi řadou chorob, především srdečně-cévních. Jistě velkým strašákem je nejen v rozvinutých zemích „vysoký cholesterol“, metabolický syndrom (MetS) má ale jiné lipidové rizikové faktory. Jaký je pohled specialisty?

Za jeden z klíčových rizikových faktorů vzniku srdečně-cévních onemocnění byla prakticky až donedávna považována zvýšená koncentrace cholesterolu, konkrétně jeho LDL frakce. V rámci MetS jsou ale hlavními lipidovými rizikovými faktory vysoká hladina triglyceridů a nízká hladina HDL-cholesterolu. „Metabolický syndrom je, co se týče míry rizikovosti, v současnosti považován za největšího ´rivala´ vysokého LDL-cholesterolu. Velké klinické studie jasně ukazují, že dokonce i osoby s úplně normálním LDL- a celkovým cholesterolem mají vysoké riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění v případě, kdy mají nízkou hladinu HDL-cholesterolu,“ říká doc. Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Partneři