NÍZKÝ HDL-CHOLESTEROL A VYSOKÉ TRIGLYCERIDY

V čem spočívá pozitivní role HDL-cholesterolu? V krvi je přenášen velkými částicemi (nosiči), které nedokáží proniknout stěnou cév, usadit se tam a zvyšovat tak riziko vzniku aterosklerózy (na rozdíl od LDL-cholesterolu). Nosiče HDL-cholesterolu jsou tedy odpovědné za přenos přebytečného cholesterolu z krevního řečiště zpět do jater (reverzní transport), kde je následně odbouráván.

Triglyceridy jsou tukové částice, které jsou jedním z hlavních zdrojů energie pro práci svalů. Jejich zvýšená hladina v krvi je důležitým rizikovým faktorem vzniku srdečně-cévních onemocnění, protože ve vysoké koncentraci vedou k nárůstu počtu tzv. malých denzních (hustých) LDL částic, které jsou velmi rizikové pro vznik aterosklerózy (usnadňují ukládání cholesterolu do cévní stěny – jsou aterogenní). „Důležité je, že u nemocných s MetS nebo cukrovkou je i za normální hladiny LDL-cholesterolu hodně vysoká koncentrace aterogenních, malých denzních částic,“ upozorňuje R. Češka.

Partneři