PROČ INSTITUTY VZNIKAJÍ?

Stále existuje mnoho nejasností v diagnostice MetS i v jeho léčbě, a proto odborníci z různých lékařských oborů z celého světa založili Metabolic Syndrome Institute, jehož činnost byla zahájena v červnu 2003. Prezidentem byl zvolen prof. Barter z Heart Research Institute v australském Sydney. Tato 15členná organizace si vytyčila tři hlavní cíle:

  1. Prohloubit znalosti o MetS.
  2. Rozšiřovat tyto znalosti ve zdravotnické a státní sféře i mezi širokou veřejností.
  3. Podporovat a stimulovat výzkum v oblasti MetS.

První mezinárodní multidisciplinární sympozium institutu se konalo v říjnu 2004 v Benátkách (San Clemente Palace) pod názvem „Metabolic Syndrome – State of the Art Symposium“, kde byly mimo jiné i zprovozněny webové stránky www.metabolicsyndromeinstitute.com.

Na základě mezinárodních zkušeností společnosti Fournier Pharma iniciovali zástupci Laboratoires Fournier v České republice vznik českého Institutu metabolického syndromu, jehož vedením jsem byla pověřena. Jeho členové (viz dále) jsou čeští experti v kardiologii, diabetologii a lipidologii. Naše cíle budou navazovat na mezinárodní aktivity, chceme se zaměřit především na praktické lékaře, kteří se s tímto onemocněním ve své každodenní praxi setkávají nejčastěji. V současné době probíhá první studie zaměřená na nemocné s MetS, kterou jsme zorganizovali za podpory společnosti Fournier přibližně pro 400 praktiků. Druhou skupinou, na kterou se chceme zaměřit, budou jedinci postižení MetS a zařazení do této studie, eventuálně další osoby z populace, mezi nimiž chceme písemně i ústně rozšiřovat informace o tomto syndromu a zdravé životosprávě.

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
vedoucí Centra preventivní kardiologie
2. interní klinika LF a FN v Plzni

***
Pozn: termíny označené kurzívou viz „slovníček pojmů“.

Partneři