SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ

* Ateroskleróza

Onemocnění tepen („kornatění“), kdy se v jejich stěnách ukládají tukové látky a druhotně vápník. Tepna je poškozována, dochází k jejímu postupnému zužování až úplnému uzávěru, s následným nedostatečným prokrvením příslušné části organismu. Ateroskleróza je nejčastější příčinou srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

* Body Mass Index (index tělesné hmotnosti)

Parametr umožňující posouzení stavu výživy a míry eventuální obezity (poměr tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech). Za nadváhu jsou u muže považovány hodnoty nad 25, u ženy nad 24.

* Diabetes mellitus (cukrovka)

Onemocnění metabolismu způsobené nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Dělí na dva hlavní typy:

Diabetes 1. typu – závislý na inzulínu, vzniká častěji v mládí, většinou na základě poruchy imunity. V léčbě je nezbytné podávání inzulínu, jehož je v těle naprostý nedostatek.

Diabetes 2. typu – na inzulínu nezávislý, vzniká spíše u starších, mnohdy obézních pacientů. Je spojen s inzulínovou rezistencí tj. nedostatečným fungováním inzulínu ve tkáních.

* Dyslipidemie

Porucha metabolismu (látkové výměny) krevních tuků.

* HDL-cholesterol

„Hodný“ cholesterol. Jeho pozitivní role spočívá v tom, že je v krvi přenášen velkými nosiči, které nedokáží proniknout stěnou cév, usadit se tam a zvyšovat tak riziko vzniku aterosklerózy (na rozdíl od LDL-cholesterolu – viz níže). Nosiče tohoto typu cholesterolu jsou tedy odpovědné za přenos přebytečného cholesterolu z krevního řečiště zpět do jater (reverzní transport), kde je následně odbouráván.

* Hyperglykemie

Vysoká hladina glukózy (cukru) v krvi, nejčastější příčinou tohoto stavu je cukrovka (diabetes mellitus).

* Hypertenze (vysoký krevní tlak)

Jedno z nejčastějších onemocnění, které je charakterizované zvýšeným tepenným tlakem (nad hodnoty 140/90 mm rtuťového sloupce) ve velkém krevním oběhu.

* Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Nejčastější onemocnění srdce, jehož podstatou je nedostatečné prokrvení (ischemie) srdečního svalu. Porušeno je zásobování kyslíkem a živinami, a odvádění zplodin látkové výměny. Její nejzávažnější formou je především infarkt myokardu, může být příčinou arytmií a srdečního selhání.

* Kardiovaskulární onemocnění

Široká skupina chorob týkajících se oběhové soustavy, tedy srdce a cév (srdečně-cévní onemocnění).

* LDL-cholesterol

„Zlý“ cholesterol. V krvi je přenášen malými nosiči, které díky svým drobným rozměrům dokáží proniknout téměř všude, tedy jak do buněk, tak do stěn cév. Pokud je LDL-cholesterolu nadbytek, ukládá se právě ve stěnách cév – a tak je ateroskleroticky poškozuje.

* Triglyceridy

Tukové částice, které jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů energie pro práci svalů. Jejich zvýšená hladina v krvi je důležitým rizikovým faktorem vzniku srdečně-cévních onemocnění, protože ve vysoké koncentraci vedou k nárůstu počtu tzv. malých denzních (hustých) LDL částic, které jsou velmi rizikové pro vznik aterosklerózy (jsou aterogenní) – usnadňují ukládání cholesterolu do cévní stěny.

***

Partneři