Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu 2011/2012

Český institut metabolického syndromu, obecně prospěšná společnost (ČIMS, o.p.s.) pracoval v uvedeném období ve složení:

Správní rada (SR): Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha, předseda SR), MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha), prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. (Hradec Králové). Dozorčí rada (DR): doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Brno, předseda DR), prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (Hradec Králové), Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc. (Praha). Další členové: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. (Praha), Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. (Olomouc), MUDr. Michal Vrablík, PhD. (Praha), MUDr. Zdeněk Hamouz (Chomutov), prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno)

Ředitelka: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Plzeň)

Sekretářka: sekretářské práce provádí ředitelka společnosti.

Ta toto období se konaly 2 schůze správní a dozorčí rady (společně): 19. 12. 2011 v Praze a 21. 3. 2012 v Brně.

Pokračuje spolupráce s Notářskou kanceláří JUDr. L. Stehlíkové (Plzeň). Pokračuje spolupráce s účetní firmou EKONEZ, s.r.o. (ing. Zímová, Trnová). Účetnictví je prováděno na konci kalendářního roku.

Jsou obnovovány a doplňovány webové stránky: www.cims-ops.cz.

Finanční prostředky byly získávány obtížně, jednak na základě darovací smlouvy, sponzorství akcí, na základě faktur za služby, za reklamu na webových stránkách ČIMS, o.p.s. viz účetnictví z ledna 2012, které bylo kontrolováno a schváleno v březnu 2012 dozorčí radou ČIMS, o.p.s.

ČIMS, o.p.s. se účastnil aktivně tj. přednáškami a diskusemi ve spolupráci s lékařskými odbornými společnostmi (Společnost všeobecného lékařství, Česká společnost pro aterosklerózu, Českou a Slovenskou internistickou společností).Tradiční 6. Celostátní seminář ČIMS, o.p.s. se konal letos v Brně 21. března 2012 v salonku hotelu Internacional (viz pozvánka). Byl pořádán ve spolupráci s 2. Interní klinikou Fakultní nemocnice v Plzni, s Českou společností pro aterosklerózu a s Iniciativou R3i. Seminář byl navštíven lékaři různých oborů v počtu 210. Seminář byl provázen bohatými diskusemi a byl hodnocen velmi kladně.

Pokračuje spolupráce mezi Fakultou zdravotnických studií Západočeské Univerzity v Plzni, a jejím nově zvoleným děkanem doc. MUDr. Holubcem, CSc. Jsme registrování v evropské ativitě Diabetes Prevention Nettwork a pokračuje splupráce s European Society of Predictive, Preventive and Personalized Medicine konkrétně s prof. Olgou Golubničajou. Pokračuje spolupráce s mezinárodní iniciativou Residual Risk Reduction Initiation (R3i) prostřednictvím firmy ABBOTT, s.r.o., jejímž cílem je další ovlivnění rizika pro prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu – zodpovědní Prof. R. Češka (Praha) a pof. H. Rosolová (Plzeň).

Aplikované granty z Eurofondů vyhlášené MŠMT pro obecně prospěšné společnosti v Plzeňském a Královehradeckém kraji v r. 2011sice prošly prvním kolem schválení, ale finanční dotace byly zamítnuty v obou krajích pro údajné finanční nadhodnocení. Jednalo by se o edukaci v oblasti prevence častých neinfekčních nemocí tj. kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy, cukrovky 2. typu a častých nádorů. Kromě kurzu by byly připraveny texty pro učitele ZŠ, které by byly podkladem pro výuku žáků ZŠ o závažnosti častých chronických nemocí a o možnosti jejich předcházení zdravým životním stylem od dětství. V r. 2012 byla tato aplikace upravena a podána v Královehradeckém kraji opět ve spolupráci s Mgr. Ronzovou, RYCON Consulting s.r.o. (Hradec Králové). Dosud nemáme konečný výsledek.

Od května 2012 bude SR a DR pracovat ve složení:

Správní rada: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha, předseda SR), MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha), prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno).

Dozorčí rada: doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Brno, předseda DR), Prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc. (Praha), MUDr. Zdeněk Hamouz (Chomutov).

Vzhledem k tomu, že příjem a výdej finančních prostředků byl vyrovnaný, ředitelka pracovala i v letošním roce bez nároku na odměnu.

 

Zapsala prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. Plzeň, dne 30. června 2012
ředitelka ČIMS, o.p.s.

Závěrečná zpráva byla schválena SR a DR dne 21. Března 2011

 

Partneři