Český Institut Metabolického syndromu

Co je to (kardio)metabolický syndrom?

Metabolický syndrom, a ještě výstižněji kardiometabolický syndrom (KMS), je soubor rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a vznikají velmi pravděpodobně na podkladě inzulínové rezistence.

Číst dále: Co je to (kardio)metabolický syndrom? 

 

Přínos nové fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem k léčbě dyslipidemií a ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika 

Fixní kombinace moderního a silného rosuvastatinu s ezetimibem bude jistě velmi prospěšná v léčbě dyslipidemií a měla by zlepšit adherenci pacientů k hypolipidemické léčbě, a tím i lepší dosahování cílových hodnot LDL-cholesterolu případně sekundárního cíle – non-HDL-cholesterolu nebo koncentrace apolipoproteinu B. Účinná léčba hypercholesterolemie je jedna z nejdůležitějších cest ke snížení celkového KV rizika v sekundární i primární prevenci KVO. 

Novinky

13. celostátní seminář ČIMS, o.p.s. 

Proběhne 21. března 2019 v Plzni, a to ve spolupráci s Českou iniciativou R3i a Českou společností pro aterosklerózu a pod odbornou záštitou 2. interní kliniky FN a LF UK v Plzni. Tématem bude OBEZITA A KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKO. 

Ezetimib významně snižuje LDL cholesterol inhibicí intestinální absorpce 

Na trhu je k dispozici nová fixní kombinace rosuvastatinu s ezetimibem. Jaký má potenciál snížit celkové kardiovaskulární riziko?  

Zveme vás na 12. celostátní seminář ČIMS 2018! 

Tentokrát na téma Metabolický syndrom a jeho široké souvislosti.