Výroční zpráva o činnosti Českého institutu metabolického syndromu 2014

Český institut metabolického syndromu, obecně prospěšná společnost (ČIMS, o.p.s.) pracoval v uvedeném období ve složení:

Správní rada (SR): Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha, předseda SR), MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha), prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno).

Dozorčí rada (DR): Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Brno, předseda DR), prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (Hradec Králové), MUDr. Z. Hamouz (Chomutov).
Další členové: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc. (Praha), Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. (Olomouc), MUDr. Michal Vrablík, PhD. (Praha), prof. MUDr. Tereza Pelikánová, DrSc (Praha), prof. MUDr. Petr Hůlek, PhD (Hradec Králové)

Ředitelka: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Plzeň)
Sekretářka: sekretářské práce provádí ředitelka společnosti, aktualizace webových stránek Mgr. Kristýna Čillíková (Praha)

Během r. 2014 se konaly 2 schůze správní a dozorčí rady (společně): 20. března 2014 v Plzni a e-mail schůzka správní rady v prosinci 2014.

Pokračuje spolupráce s Notářskou kanceláří JUDr. L. Stehlíkové (Klatovská tř., Plzeň). Pokračuje spolupráce s účetní firmou EKONEZ, s.r.o. (ing. Zímová, Trnová 301). Účetnictví je prováděno na konci kalendářního roku. Správcem webových stránek se stal ing. Michal Blahout (Mednews, spol. s r.o., Poděbradská 538/46, Praha 9), aktualizaci webových stránek provádí Mgr. K. Čillíková (Praha).

Byl obnoven design a celková struktura webových stránek : www.cims-ops.cz. Aktuálně jsou doplňovány nové informace o aktivitách ČIMS, jeho akcích a novinkách v odborné literatuře týkající se metabolického syndromu, prevence kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu.

V tomto roce byl ukončen aplikovaný grant z Eurofondů vyhlášený MŠMT pro obecně prospěšné společnosti v Královehradeckém kraji, jehož realizace a financování probíhaly v Hradci Králové (účetnictví vedla ing. Jánská, odborné vedení prof. MUDr. Vladimír Bláha, prof. MUDr. Hana Rosolová). Jednalo se o edukaci v oblasti prevence častých neinfekčních nemocí tj. kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy, cukrovky 2. typu a častých nádorů. Kromě kurzů byly připraveny skripta pro učitele ZŠ, které byly vypracovány jednotlivými přednášejícími a staly se podkladem pro výuku žáků ZŠ (viz Závěrečná zpráva Eurograntu).

Dne 1. března 2014 se konal edukační seminář učitelů Základních škol na Klatovsku, který se konal na Statku česká lípa v Myslovicích.

Místo konání semináře navrhla ředitelka Základní školy v Nýrsku Mgr. Alena Linhartová.
V salonku pro semináře proběhl program, který je v příloze této zprávy. Semináře, který byl zaměřen na prevenci nejčastějších nemocí v populaci, tj. kardiovaskulárních onemocnění, obezity a cukrovky 2. typu, se zúčastnilo 30 učitelů Základních škol z Nýrska a Janovic nad Úhlavou (včetně kuchařek ze školních jídelen!). Všichni zúčastnění byli přednáškami nadšeni a velice živě diskutovali. Na konci semináře proběhl test k tématu racionální strava. Všichni obdrželi certifikát o absolvování semináře.

Dne 20. března 2014 se uskutečníl 8. celostátní seminář ČIMS, který se konal v Plzni (viz přiložený program) ve spolupráci s iniciativou R3i, s Českou společností pro aterosklerózu, s 2. Interní klinikou FN a LFUK v Plzni a s ČLK. Seminář organizovala firma Galén- Sympozion, s.r.o. pod vedením Mgr. Hany Středové. Tato firma zajistila ve spolupráci se sponzory financování této akce (mimo účet naší společnosti). Lékařská část semináře byla věnována reziduálnímu vaskulárnímu riziku (viz program), sesterská část semináře se věnovala metabolickému syndromu, obezitě a dalším sesterským aktivitám na 2. Interní klinice. Tento seminář byl hojně navštíven (viz prezenční listiny u firmy Galén-Sympozion). Účastní se jej především lékaři a sestry z Plzně a okolí a z Prahy a okolí.

Finanční prostředky na činnost společnosti byly získány na základě darovacích smluv sponzorů a na základě faktur za reklamu na webových stránkách ČIMS (viz účetnictví), Účetnictví bude schváleno na nejbližší schůzce SR a DR ČIMS, o.p.s.

Členové ČIMS se účastnili novelizace dokumentu pro praktické lékaře: Metabolický syndrom 2014. Tento dokument slouží jako oficiální doporučené postupy pro praktické lékaře.

Členové ČIMS, o.p.s. se účastnili aktivně tj. přednáškami a diskusemi ve spolupráci
s ostatními lékařskými odbornými společnostmi na různých odborných seminářích a kongresech. Pokračuje spolupráce s mezinárodní iniciativou Residual Risk Reduction Initiation (R3i) prostřednictvím firmy ABBOTT, s.r.o., jejímž cílem je další ovlivnění rizika pro prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu – zodpovědní prof. R. Češka (Praha) a prof. H. Rosolová (Plzeň).

Od ledna 2015 bude SR a DR pracovat ve složení:
Správní rada: Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (Praha, předseda SR), MUDr. Petr Sucharda, CSc. (Praha), prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Brno).
Dozorčí rada: Prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (Brno, předseda DR), prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (Hradec Králové), MUDr. Zdeněk Hamouz (Chomutov).

Vzhledem k tomu, že příjem a výdej finančních prostředků byl vyrovnaný, ředitelka pracovala i v letošním roce bez nároku na odměnu.

Partneři